Activitat

SESSIÓ PRÀCTICA
El Llibre 6è del Codi Civil de Catalunya relatiu a les obligacions i els contractes
El Llibre 6è del Codi Civil de Catalunya relatiu a les obligacions i els contractes

Dijous, 18 de maig de 2017.

El DOGC del passat 22 de febrer de 2017, va publicar la Llei 3/2017, del 15 de febrer, del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes, i de modificació dels llibres primer, segon, tercer, quart i cinquè. L’objecte d’aquesta llei és establir l’estructura Llegir text complet

SESSIÓ PRÀCTICA
La tramitació de llicències a Barcelona. Entrada en vigor de la comprovació de l’aïllament acústic
La tramitació de llicències a Barcelona. Entrada en vigor de la comprovació de l’aïllament acústic

Dimecres, 10 de maig de 2017.

L’Ordenança de Medi Ambient de Barcelona publicada al BOPB de 2 de maig de 2011, preveu en el seu article 45.1.4 que per comprovar que l’aïllament acústic real s’ajusta al valor projectat, l’Ajuntament exigirà a tots els edificis de nova construcció i rehabilitacions integrals, Llegir text complet

Actualitat del sector

Últimes publicacions