Els britànics malgrat patir una davallada, encapçalen el rànquing de demanda estrangera en Espanya

L’últim informe del Col·legi de Registradors corresponent al primer trimestre de 2017, publica el  rànquing de compra d’habitatge per part d’ estrangers evidenciant-ne la clara recuperació del mercat immobiliari així com les preferències territorials de la demanda estrangera en Espanya, definida principalment com compra per atractiu turístic.

La demanda estrangera

La compra d’habitatge per part de la demanda estrangera s’ha mantingut per quart trimestre consecutiu per sobre del 13% del total de les compres, passant del 12.700 compravendes l’últim trimestre de l’any a prop de les 15.000 compravendes al primer trimestre de 2017. Aquest increment s’ha produït malgrat la davallada de la demanda britànica, acusant els efectes derivats de la incertesa generada pel “Brexit”, que tot i encapçalant la primera posició de demanda d’habitatge per estrangers a Espanya, te una tendència clara descendent en pes relatiu.

Afortunadament, aquesta davallada dels britànics, s’ha vist compensada per l’ increment d’altres nacionalitats, encapçalades per francesos (9,64%) que recuperen la seva tradicional segona posició, mentre que pel contrari baixen a la tercera posició els alemanys (7,65%), seguits dels belgues (6,85%) i  els suecs (6,33%). Darrera d’aquestes cinc primeres posicions destacades, es situen els italians (6,10%), els romanesos (5,26%), els xinesos (4,28), els marroquins (3,58%) i els russos (3,09%) que presenten totes elles un increment important del pes relatiu el que suposa en termes absoluts un augment notable del nombre de les compravendes.

Per comunitats autònomes, els majors resultats corresponen a aquelles amb un alt pes d’atractiu turístic vinculat al denominat “sol i platja”, en el que la major part de les nacionalitats que encapçalen la llista de compres per part d’estrangers presenten una clara vinculació a la consideració d’Espanya com a destí turístic. Els resultats més destacats, tal i com és habitual, s’han assolit a les comunitats autònomes de les illes, amb nivells de pes de compra superiors al 30%. Concretament, en el primer trimestre de l’any les comunitats autònomes amb major pes de la compra d’habitatges per part d’estrangers han estat Canàries (34,09%) i Balears (31,71%) seguides de la Comunitat Valenciana (25,97%), Múrcia (15,95%), Andalusia (13,94%) i Catalunya (13,45%) mentre que per províncies amb més compravendes d’habitatges per part dels estrangers al primer trimestre són, Tenerife (44,16%), Alacant (41,10%), Girona (32,89%), Balears (31,71%), Màlaga (28,19%), Las Palmas (24,01%), Almeria (17,75%), Múrcia (15,95%), Tarragona (15,35%) i Castelló (14,02).

Conjuntura del Sector. Maig 2017