La construcció lidera la baixada de l’atur, l’increment dels afiliats i augmenta la creació d’empreses

L’alt nivell d’atur i la reducció dels nivells de renda han jugat sempre un paper molt important en contra del nostre sector i no únicament des de la vessant de la demanda. En aquets moments Catalunya després de ser una de les regions d’Espanya on l’ increment de l’atur va ser més agressiu, ja genera dades positives en ocupació.

La creació de llocs de treball en la construcció ha tingut sempre una especial importància. El sector de la construcció ha estat motor de l’economia – per cada habitatge es generen 2,4 llocs de treball, dels que 1,6 son directes. La construcció a Catalunya que aplega actualment el 6,2 % del total de la població ocupada assoleix al primer trimestre de 2017 els 198,3 milers de persones, dada que reflecteix un creixement del 14,4% respecte al mateix trimestre del 2016. El dinamisme de la construcció d’anys enrere, va tenir efectes positius indirectes sobre la resta de sectors i la creació d’ocupació però en els últims vuit anys, s’han destruït 247.000 llocs de treball al sector, el que representa el 59% dels ocupats de 2008 i dels que, una part important, encara queda per recuperar i les dades de l’atur, comencen a ajudar.

Les últimes dades publicades per l’Idescat al mes de juny d’engany mostren com tots els sectors d’activitat baixen el nombre dels aturats, sent la construcció el que obté una disminució més acusada. En valors absoluts, el nombre d’aturats inscrits a les oficines d’ocupació de Catalunya al juny ha estat de 391,4 milers, xifra que es tradueix en un decrement interanual del 13%. Baixa l’ atur registrat en tots els sectors sent la construcció la que gaudeix de la rebaixa més important (-21,3%).

La millora en la economia i en el sector, fan que el nombre d’afiliacions a la seguretat social també assoleixi increments esperançadors. En acabar el mes de juny del 2017, a Catalunya hi havia 2.644,4 milers d’afiliacions amb alta laboral al règim general i de la mineria del carbó, dada que suposa un increment interanual del 4,7%. El nombre d’afiliacions de treballadors autònoms (551,6 milers) ha variat un 0,7%. I és el sector de la construcció el que lidera l’ augment en un 5,9%.

La crisis, econòmica primer i financera després, va afectar tant a les empreses com a les famílies. Per tant, la carència de crèdit es va convertir en un fenomen generalitzat. Les conseqüències van ser molt importants no únicament per a la demanda sinó també per a les empreses, perquè a moltes d’elles sense finançament els hi va ser impossible fer front als pagaments de la deute adquirida amb anterioritat i van acabar o bé lliurant els estocs a les entitats de crèdit o, en el pitjor dels casos, tenint que tancar les empreses. En aquest sentit, el teixit empresarial va patir els avatars de la crisi al mateix temps que va registrar un descens significatiu de les empreses dedicades al sector de l’edificació i promoció immobiliària. Al tancament de l’any 2015 i des de 2008 com a primer any de la sèrie estadística elaborada per l’INE, el sector de la construcció a Catalunya va perdre 29.552 empreses dedicades a la construcció d’edificis (el 28,5% corresponen a empreses promotores i el 71,5% a constructores d’edificis).

Des de 2008, la reducció del nombre d’empreses de la construcció a Catalunya venia superant les 1.000 anuals –traient l’any 2011 a falta de 41 empreses -. El 2015 va ser l’any d’inflexió i el 2016, va tancar l’exercici amb un increment de 191 empreses, assolint la quantitat de 39.619 empreses de la construcció. D’aquestes, les empreses constructores que van ser les més damnificades a la crisi, són alhora les que abans s’han recuperat amb un increment anual de 543 empreses (+2,1% interanual), mentre que les promotores, que tot i continuar amb un nombre menor, aquesta diferència és molt més suau (-352 empreses i -2,5% interanual).

Els signes de recuperació del mercat laboral en el sector de la construcció emergeixen després de superar la profunda crisi en que s’ha vist sumit en els últims anys mostrant un nou sector cap a un futur més esperançador.

Conjuntura del Sector. Juliol 2017