Principals resultats de l’estudi de l’oferta a la ciutat de Barcelona

A la ciutat de Barcelona, l’estudi de 2017 inclou un total de 107 promocions i 605 habitatges destinats a la venda, d’un total de 2.057 habitatges. Els districtes amb més habitatges a la venda són Sant Martí, Gràcia, Eixample i Horta-Guinardó, Ciutat Vella i Sant Andreu. Els que disposen de l’oferta més escassa són Nou Barris, Les Corts, Sarrià-Sant Gervasi i Sants-Montjuïc.

Dels 2.057 habitatges, resta el 29,4% per vendre. El comportament per districtes és força diferenciat i oscil·la entre Nou Barris, on l’oferta es redueix al 6,1% dels habitatges, a Gràcia, on aquesta oferta augmenta fins el 52,7%.

Del 29,4% d’habitatges en venda, el 14,8% d’aquests estan acabats i gairebé la mateixa proporció 14,6% estan en alguna fase constructiva.

L’oferta dels habitatges a la venda es concentra en la tipologia de 3 dormitoris (39,3%) i de 2 dormitoris (36,2%), reduint-se al 14,0% en 4 dormitoris, al 8,8% en 1 dormitori, l’1,3% en 5 o més dormitoris i al 0,3% en els habitatges tipus loft. El tipus d’habitatge més comú és el de 3 dormitoris i dos banys i/o lavabos, que suposa el 35,2% de l’oferta.

Per barris les diferències són força acusades, així hi ha barris on la mitjana de dormitoris no arriba a 2 com la Vila de Gràcia, el Raval, el Baix Guinardó, la Barceloneta, la Teixonera i la Verneda i la Pau i, en canvi, hi ha barris com el Besòs i el Maresme on la mitjana de dormitoris és de 3,7 o la Maternitat i Sant Ramon on la mitjana és de 3,4.

A la ciutat de Barcelona és on la rehabilitació integral té més presència, assolint el 25,5% dels habitatges en oferta, del conjunt del país.

Les qualitats més recurrents en l’oferta d’habitatge a la venda a la ciutat són la calefacció (amb un 85,6% quan el 2016 era del 43,4%), el parquet (68,5%), la bomba de calor instal·lada –fred i calor- (65,5%) i la placa de cocció vitroceràmica (59,3%). Amb una presència menor també es troben: els armaris encastats (27,1%), l’aire condicionat (13,4%), la placa d’inducció (12,7%) les plaques solars (7,2%), les plaques de cocció amb gas (1,7%) i la preinstal·lació d’aire condicionat – bomba de calor (1,5%). L’ascensor és l’equipament amb més presència a la ciutat en el 97,0% de les promocions, seguit de la piscina comunitària (36,1%) i els trasters (29,7%).

El 75,5% dels habitatges ofertats són de 2 o de 3 dormitoris. Els valors mitjans estimats, en general, configurarien un habitatge tipus de 79,0 m² amb un preu de 495.054€ i un preu del m² de superfície útil de 6.291€.

El ventall entre els 605 habitatges en oferta, respecte a la superfície, el preu i el preu per metre quadrat útil és amplíssim si s’observa pels districtes de la ciutat, serveixi a tall de mostra la mitjana del preu del metre quadrat útil més elevada s’obté a Sarrià-Sant Gervasi (8.511 €) i la mitjana del preu més baix és a Nou Barris (2.744 €).

COMPARACIÓ 2017-2016

L’any 2017 registra un nombre de promocions inferior a la ciutat de Barcelona amb una disminució de 48 promocions (un 39,9%) i 166 habitatges (un 21,5%). El descens en l’oferta ve determinat principalment per les disminucions significatives dels districtes de Sants-Montjuic, Sant Martí, Les Corts i Nou Barris mentre que registren creixements l’Eixample, Gràcia i Sant Andreu. El saldo final d’habitatges a la venda disminueix un 21,5% a la ciutat.

Per tipologies edificatòries, en el 2017 es mostra un increment del 3,0% dels habitatges plurifamiliars en bloc obert, assolint el 21,8%, mentre que contràriament hi ha una absència absoluta de l’oferta d’habitatges unifamiliars, tot i que en el 2016 ja presentaven una ràtio molt petita respecte el total (1,6%).

Disminueix la superfície un 5,7% (restant en 79,0 m²), augmenta el preu de venda un 5,1% (que el situa en 495.054 €) i el preu/m2 de superfície mitjana útil dels habitatges a la venda mostra un increment del 15,3% situant-se en 6.291 €.

A l’entorn d’aquestes dades mitjanes de la ciutat, es mostra un comportament força diferenciat per districtes que oscil·la entre un augment del preu del metre quadrat de superfície útil del 18,3% a Sant Andreu i a Ciutat Vella respectivament, a una reducció del 17,5% a Nou Barris.

Conjuntura del sector. Febrer 2018