Situació del subsector de les naus industrials. 2017

La positiva evolució del sector immobiliari es posa de manifest en el seu conjunt, destacant el residencial i el subsector de naus industrials. Amb dades de l’Informe de conjuntura no residencial elaborat per l’ APCE juntament amb Forcadell, corresponent al tancament de l’exercici 2017, les xifres continuen mostrant una manca d’oferta de naus industrials ben ubicades i de qualitat.

El mercat de lloguer

L’escassa disponibilitat de producte de qualitat als principals nuclis urbans de la Primera Corona és una evidència que arrossega el mercat immobiliari industrial des del 2015. L’oferta de naus en lloguer a la província de Barcelona es manté en declivi: les empreses aposten per la ubicació i només algunes d’elles han aconseguit acaparar els espais disponibles que queden prop de la ciutat Comtal. La distribució de l’oferta al 2n semestre s’ha repartit en proporcions similars a les habituals. Les comarques més properes a la capital catalana són les que ofereixen una major disponibilitat de naus. Actualment el volum de demandes és suficientment elevat com perquè ja es puguin impulsar promocions a risc en el sector industrial.

En quant a les rendes de les naus industrials a Catalunya, han mantingut la tendència alcista en el 2n semestre de 2017 a gairebé totes les zones. Les variacions interanuals es situen entre un 11% i un 16% a totes les comarques de la província de Barcelona amb l’excepció del Garraf i el Camp de Tarragona, que registren variacions més altes. La propensió del mercat és de creixement gradual, des del 2013, que s’ha accentuat al llarg de l’últim any. Per zones, el Barcelonès és la comarca que ha registrat les rendes de lloguer més altes, amb un preu mitjà de 4,47€/m²/mes, seguida dels seus contigus: el Baix Llobregat, el Maresme i el Vallès Occidental.

El mercat de venda

El volum de naus en venda, segueix minorant a conseqüència de la falta de producte i de nous m² introduïts al mercat. A aquest panorama d’escassetat de producte, se li afegeix que, tal com s’ha observat als dos últims anys, part dels propietaris de naus industrials estan traspassant el producte en venda al mercat de lloguer per treure una rendibilitat amb l’arrendament i alhora mantenir el patrimoni. D’altra banda, les empreses que no són de nova constitució i compren una nau per ampliar i traslladar les seves instal·lacions posen en comercialització la nau actual, fet que no suposa pràcticament cap impacte en la introducció de m².

Quant a la distribució geogràfica de l’oferta, la disponibilitat de naus en venda al segon semestre de l’any s’ha concentrat geogràficament, de menys a més, al Barcelonès, el Vallès Occidental, el Vallès Oriental i el Baix Llobregat, acumulant aquest últim més d’una tercera part de la totalitat de l’oferta.

Pel que fa als preus de venda, el mercat de naus industrials manté la seva tendència alcista. En el 2n semestre de 2017, els preus de venda han experimentat a la província de Barcelona una variació interanual del 10,2%, augment similar al registrat en el semestre anterior i notòriament superior al dels dos últims anys. El Barcelonès ha registrat els increments més alts amb una variació interanual del 13,3%; també és la comarca que manté més alts els seus preus de venda. Li segueixen el Baix Llobregat, els 2 vallesos i el Maresme, zones en les quals s’evidencia un major desequilibri entre oferta i demanda. Els experts preveuen que els preus continuïn augmentant al llarg del 2018 a causa de la falta de producte.

Al llarg del 2n semestre de 2017, s’ha registrat un major increment en els preus màxims de venda. Això es deu a la revaloració que han experimentat les naus modernes, amb instal·lacions d’última generació. Els propietaris d’aquestes naus sol·liciten un preu de venda superior a la mitjana del mercat.

Conjuntura del Sector. Març 2018