Situació del subsector de les naus industrials

L’evolució positiva del sector de la construcció es posa de manifest també, en el subsector de les naus industrials. Amb dades de l’Informe de Conjuntura no residencial que elabora l’APCE, juntament amb Forcadell, corresponent a tancament de 2016, les xifres mostren que el sector logístic es troba en el seu moment més àlgid a causa, entre altres factors, al creixement del comerç electrònic ocorregut al llarg del 2016. En xifres totals de tancament han assolit un 13% més que al total del 2015. El sector logístic a Catalunya també ha vist incrementar les promocions de naus logístiques a risc així com l’absorció de m² respecte de l’any anterior, tot això comportant un increment progressiu de les rendes. La millora del consum i l’augment de la producció de les empreses així com de les exportacions ha impulsat notablement el creixement del sector. La reducció de l’oferta disponible es deu també al fet que alguns operadors s’han anat avançant en la previsió de contractació de m².

El mercat de lloguer

L’oferta de naus industrials de qualitat a Barcelona continua reduint-se lleugerament un semestre més, una tendència que s’està donant des de fa alguns anys. De fet aquesta és la línia que es preveu que segueixi el mercat durant 2017. Tot i que la demanda de naus és elevada, és precisament la poca disponibilitat la que dificulta el desenvolupament i tancament d’operacions. Des de principis del 2016, en un radi de 40 km de Barcelona (1a i 2a corona) hi ha una evident escassedat de producte de qualitat. En canvi, l’estoc de naus antigues és clarament elevat. Tot i que el volum de demanda és alt, no ho és prou perquè es comencin a impulsar promocions a risc en el mercat industrial. Els propietaris  d’aquestes naus les estan reformant i posant-les en normativa, ara que disposen de més recursos, perquè veuen més probabilitats de comercialitzar-les.

Els preus del lloguer de les naus industrials a Barcelona han evolucionat també aquest semestre de forma regular, seguint la mateixa tendència d’estabilitat que en els últims semestres. Les variacions interanuals tot just ascendeixen al 4%, per la qual cosa es tracta de lleugers increments del propi desenvolupament del mercat. Les rendes, des del 2013 els mínims i màxims avancen amb una lleugera tendència a l’alça. Per comarques, el Baix Llobregat és la que ha registrat una variació interanual més elevada (4,48%) tant en el 2n semestre com en el 1r (2,45%), seguida del Barcelonès, que actualment té una renda fixa de 3,92 €/m²/mes (3,16% var. int.). La previsió pel que fa a l’evolució de rendes és d’estabilitat amb lleus increments.

El mercat de venda

L’estoc de naus en venda segueix caient a conseqüència de la venda d’espais i de la manca de nous m² introduïts en el mercat. Les naus que més ràpid es comercialitzen són aquelles que es troben en normativa, a preus correctes i situades en emplaçaments interessants. Aquelles naus que no troben sortida, normalment és perquè no reuneixen les condicions necessàries o perquè tenen un preu elevat. Fins al quilòmetre 40 des de Barcelona (Mataró, Granollers, Martorell, Castelldefels) l’oferta que hi ha no és suficient per al volum de demanda de compra existent.

Els preus de venda de les naus han evolucionat de forma molt lleugera al llarg del 2n sem. 2016, tal com ve succeint des de fa 6 semestres. A les 5 àrees de la zonificació els increments interanuals oscil·len tot just entre el 3% i el 4%. A la zona A, per exemple, el preu mitjà €/m² fa 1 any era de 528 €/m² mentre que al tancament del 2016 és de 548 €/m² (3,8%). A la zona B, per la seva banda, la renda mitjana ha evolucionat dels 449 €/m² als 464 €/m² (3,3%). Per comarques, el Barcelonès i el Baix Llobregat són les que han registrat un major increment interanual de les rendes si bé aquesta pujada és de l’1,63% i de l’1,77% respectivament. Per contra, l’Anoia i Maresme amb prou feines han baixat 1 €/m2 respecte del mateix període de l’any passat. Si bé es preveu que aquesta estabilitat es mantingui almenys a curt/mig termini, cal tenir en compte que en algunes naus concretes s’ha observat un repunt important dels preus. En comparació amb fa 5 anys, de nou avui torna a haver mercat de compravenda.

Conjuntura del Sector. Març 2017