Aules en curs

formacio-up

L’Associació entén la formació en l’àmbit empresarial com el procés que permet ajustar les qualitats del treballador, millorant i actualitzant les capacitats, habilitats, actituds i aptituds idònies per a l’acompliment de la seva funció. Per aquest motiu anualment l’Associació desenvolupa, dins del programa “AULA Immobiliària”, un procés planificat acuradament en el que la formació adreçada a l’empresa, busca la millora i l’actualització, entesos també com a conceptes pedagògics.

Al llarg de l’any el programa de formació de l’APCE ofereix seminaris, cursos especialitzats, tallers, conferències i jornades dedicades a tractar qüestions de caràcter econòmic, fiscal, jurídic, mediambiental, tècnic… etc. destinades a mantenir una permanent actualització de tots aquells temes imprescindibles per poder realitzar una completa gestió empresarial.

Tot aquest cabal es complementa amb les sessions del seu programa “Habitatge i Futur”, que s’afegeixen així a la voluntat de brindar una plataforma el més completa possible d’aprenentatge i reciclatge.

Amb la mateixa línia i objectiu l’Associació col·labora activament amb diversos Màsters on aporta els seus coneixements de l’activitat immobiliària per al millor coneixement i formació de les noves generacions de professionals que any rere any s’incorporen al sector.

Oferta formativa actual

26
JUL

SESSIÓ PRÀCTICA

Canal de comercialització de préstecs de Sareb

Anàlisi detallat de viabilitat i sostenibilitat de desenvolupaments urbanístics. Dijous 26 juliol, 2018. Sareb obre un canal de comercialització de préstecs adreçat a inversors i professionals per impulsar la desinversió de part de la seva cartera d’actius financers facilitant el contacte i

Descarregar programa i inscripció
18
SEP

SEMINARI

Seminaris sobre pràctica comptable-fiscal 2018

Seminari I: Pràctica comptable d’ empreses promotores constructores 18, 20, 25, 27 de setembre i 1 d’octubre de 2018 Seminari II: Pràctica fiscal d’empreses promotores constructores 3, 8, 10, 15 i 17 d’octubre de 2018

Descarregar programa i inscripció
26
SEP

EXECUTIVE PROGRAM

Finances per a l’alta direcció de l’empresa immobiliària

Enfocament a la creació de valor. Setembre – Octubre – Novembre 2018. El curs pretén proporcionar de forma integrada els coneixements financers necessaris per a la presa de decisions del directiu de l’empresa immobiliària (patrimonialista, promotora – constructora o de serveis). Per a això,

Descarregar programa i inscripció