Aules en curs

formacio-up

L’Associació entén la formació en l’àmbit empresarial com el procés que permet ajustar les qualitats del treballador, millorant i actualitzant les capacitats, habilitats, actituds i aptituds idònies per a l’acompliment de la seva funció. Per aquest motiu anualment l’Associació desenvolupa, dins del programa “AULA Immobiliària”, un procés planificat acuradament en el que la formació adreçada a l’empresa, busca la millora i l’actualització, entesos també com a conceptes pedagògics.

Al llarg de l’any el programa de formació de l’APCE ofereix seminaris, cursos especialitzats, tallers, conferències i jornades dedicades a tractar qüestions de caràcter econòmic, fiscal, jurídic, mediambiental, tècnic… etc. destinades a mantenir una permanent actualització de tots aquells temes imprescindibles per poder realitzar una completa gestió empresarial.

Tot aquest cabal es complementa amb les sessions del seu programa “Habitatge i Futur”, que s’afegeixen així a la voluntat de brindar una plataforma el més completa possible d’aprenentatge i reciclatge.

Amb la mateixa línia i objectiu l’Associació col·labora activament amb diversos Màsters on aporta els seus coneixements de l’activitat immobiliària per al millor coneixement i formació de les noves generacions de professionals que any rere any s’incorporen al sector.

Oferta formativa actual

10
ABR

SESSIÓ PRÀCTICA TARRAGONA

Assegurança de Protecció de Pagaments per Venda d’Habitatges Nous sobre Plànol

Dimarts, 10 d’abril de 2018. Slora en col·laboració amb Ediseguros Mediación presenta la primera assegurança dirigida al sector immobiliari que protegeix la venda d’habitatge nou davant pèrdues econòmiques greus o eventuals.

Descarregar programa i inscripció
13
ABR

SESSIÓ PRÀCTICA LLEIDA

Assegurança de Protecció de Pagaments per Venda d’Habitatges Nous sobre Plànol

Divendres, 13 d’abril de 2018. Slora en col·laboració amb Ediseguros Mediación presenta la primera assegurança dirigida al sector immobiliari que protegeix la venda d’habitatge nou davant pèrdues econòmiques greus o eventuals.

Descarregar programa i inscripció