Jornades

El futur de l’edificació: Lean Construction

JORNADA

Dijous, 12 de juliol de 2018.

El sector de la construcció segueix sent un àmbit tradicional. No només per la tecnologia emprada en els processos d’edificació, que no han canviat substancialment en els últims decennis, sinó també perquè l’edificació afecta a la forma que tenim de viure i relacionar-nos.

Es tracta per tant, d’una indústria molt conservadora en la qual qualsevol canvi és analitzat amb molta cautela. La innovació i les noves tecnologies han canviat la forma en què vivim i sembla evident que la construcció hauria de poder adaptar-se a aquesta nova societat digital, on les persones tenen una influència cada vegada més forta perquè la tecnologia ho permet.

Les xarxes socials, la digitalització, i la resta d’avanços tecnològics afavoreixen l’automatització de molts processos industrials, de logística i d’organització de la feina. La indústria té suficients eines per poder conèixer els hàbits i les preferències dels seus clients; d’uns clients que ja viuen digitalitzats i exigiran cada vegada més.

En aquest sentit, el model productiu Lean Construction es presenta com una eina que permet obtindre millores objectives en qualitat, termini i cost.

Documentació

Descarregar programa

 

Altres Jornades que s'han celebrat a l'APCE

Accedeixi a la nota resum, les fotografies i els continguts addicionals de jornades passades que s'han celebrat a l'APCE fent clic sobre la que sigui del seu interès.