Jornades

El marc d’actuació de les empreses promotores-constructores en l’àmbit laboral i de prevenció de riscos

SESSIÓ PRÀCTICA

Dimarts, 17 de juliol de 2018.

La sessió abordarà un repàs dels principals aspectes de la normativa així com les diferents casuístiques empresarials i la jurisprudència amb les que s’han resolt temes tals com la jubilació en les seves diferents opcions, els acomiadaments, les modificacions substancials de les condicions laborals i l’ultra activitat dels convenis, entre d’altres.

Alhora es farà esment de l’estat de les negociacions entre patronal i sindicats en el nou conveni de la construcció a la província de Barcelona.

També s’analitzarà la normativa d’aplicació en seguretat i salut en el sector promotor constructor, repassant les obligacions i responsabilitats dels agents intervinents.

Documentació

Descarregar programa

Altres Jornades que s'han celebrat a l'APCE

Accedeixi a la nota resum, les fotografies i els continguts addicionals de jornades passades que s'han celebrat a l'APCE fent clic sobre la que sigui del seu interès.