Jornades

La renovació urbana a Catalunya

JORNADA

Dilluns, 18 de desembre del 2017.

El Govern de la Generalitat ha acordat impulsar l’elaboració del Pacte nacional per a la renovació urbana de Catalunya. Aquest Pacte ha de ser el marc orientador de referència per dur a terme les polítiques de renovació urbana des d’una visió integral de les diferents qüestions que hi tenen incidència, incloent-hi les relatives a la conservació i millora del parc d’edificis i a la millora dels entorns urbans.

La realitat canviant de la societat actual fa que calgui posar l’atenció a l’interior de les ciutats, dels pobles i dels barris per potenciar l’acció de renovació, millora i transformació amb criteris de sostenibilitat econòmica, social i ambiental. Per poder encabir en aquests espais urbans tots els processos de canvi acumulats i garantir el dret a una vida digna als seus habitants, es fa necessària la creació d’un marc de col·laboració estable que sustenti les polítiques de renovació urbana a Catalunya, emmarcades en estratègies que assumeixin de manera integral la dimensió urbana en la seva complexitat.

L’acord aprovat fa especial incidència en la necessitat d’incrementar els nivells de rehabilitació fins assolir els estàndards d’altres països europeus. Per això, cal posar les condicions per atreure el sector privat a impulsar actuacions de manteniment i rehabilitació dels edificis, i actuar conjuntament amb les administracions públiques mitjançant els plans sectorials específics. Així mateix, cal potenciar i incentivar la rehabilitació energètica dels edificis per garantir la sostenibilitat i la qualitat ambiental dels entorns urbans i la seva accessibilitat i usabilitat per a les persones que hi viuen.

Descarregar programa

Altres Jornades que s'han celebrat a l'APCE

Accedeixi a la nota resum, les fotografies i els continguts addicionals de jornades passades que s'han celebrat a l'APCE fent clic sobre la que sigui del seu interès.