Jornades

La tramitació de llicències a Barcelona. Entrada en vigor de la comprovació de l’aïllament acústic

SESSIÓ PRÀCTICA
Sessio-practica_destacada_cat

Dimecres, 10 de maig de 2017.

L’Ordenança de Medi Ambient de Barcelona publicada al BOPB de 2 de maig de 2011, preveu en el seu article 45.1.4 que per comprovar que l’aïllament acústic real s’ajusta al valor projectat, l’Ajuntament exigirà a tots els edificis de nova construcció i rehabilitacions integrals, després de l’execució de l’obra i abans de l’atorgament de la llicència de primera ocupació, els certificats de les mesures d’aïllament in situ.

La disposició transitòria 3a de la referida norma va aplaçar el compliment de l’esmentat article als edificis que iniciïn llur construcció als sis anys de l’entrada en vigor de la mateixa.

Així mateix i a més de desenvolupar el precepte assenyalat, s’aprofitarà la celebració de la sessió per a fer un repàs de la tramitació de llicències a la ciutat de Barcelona i el paper de les entitats col·laboradores de l’Ajuntament.

Descarregar programa

Altres Jornades que s'han celebrat a l'APCE

Accedeixi a la nota resum, les fotografies i els continguts addicionals de jornades passades que s'han celebrat a l'APCE fent clic sobre la que sigui del seu interès.