Jornades

Pla Territorial Sectorial. Anàlisi de l’oferta i demanda d’habitatge a Catalunya

SESSIÓ PRÀCTICA

Dimarts, 19 de juny de 2018.

El Pla territorial sectorial d’habitatge ha de constituir el marc orientador per a l’aplicació, a tot el territori de Catalunya, de les polítiques d’habitatge que estableix la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge.

El principal objectiu del Pla és garantir que totes les noves llars que es formaran en els 15 anys següents a l’aprovació del Pla, la majoria de les quals seran de persones joves, puguin accedir a un habitatge digne i adequat en termes de preu, localització, règim de tinença, superfície, i estat de conservació. Per assolir-ho, el Pla concreta i territorialitza les actuacions que cal dur a terme, en aquest període, en matèria d’habitatge, delimita les àrees de demanda residencial forta i acreditada; planteja incrementar el parc de lloguer social fins el 5%, i defineix les zones de rehabilitació prioritària per a patologies estructurals.

Així mateix, ST Sociedad de Tasación presentarà les conclusions del seu estudi Censo ST d’Habitatge Nou a Barcelona i Àrea Metropolitana 2018 on ha identificat a Barcelona 3.601 habitatges nous pendents de venda, dels quals només el 12,4% estan acabats. El cens ST d’Habitatge Nou posa a la disposició del mercat informació completa i detallada sobre quina és l’oferta d’habitatge nou pendent de venda a la regió, revisant el Cens ST 2016 i incorporant la nova oferta generada aquests dos últims anys. A més, recull les seves característiques, preus, superfícies, nombre de dormitoris i ubicació.

Descarregar programa

INSCRIPCIÓ

Dades de l'empresa

Dades dels assistents

Número d'assistents:

Assistent 1

Assistent 2

Assistent 3

Assistent 5

He llegit i accepto les condicions legals.

Altres Jornades que s'han celebrat a l'APCE

Accedeixi a la nota resum, les fotografies i els continguts addicionals de jornades passades que s'han celebrat a l'APCE fent clic sobre la que sigui del seu interès.