Bones perspectives pel 2018

La producció d’habitatges va clarament en increment però encara ens trobem amb xifres molt per sota de les necessàries per atendre la demanda. La recuperació del sector és evident i constant des de que el 2013 va assolir el mínim històric d’habitatges iniciats, però també és cert que fins arribar a les quantitats previstes de necessitats de llars encara recorregut.

El baix nivell de la producció d’habitatges nous amb una demanda creixen d’aquesta tipologia, fan que sigui necessària una producció més intensa per satisfer-la. Tot i així, les perspectives pel 2018 són bones amb una previsió de 15.000 habitatges iniciats, quantitat que suposaria un increment de l’activitat al voltant del 28%.

A Cataluña, amb 10.891 habitatges iniciats en els tres trimestres de l’any, representa un increment del 25,8% i la seva concentració, majoritàriament, dins la província de Barcelona assolint el 79% del total iniciats a la comunitat.

Les quatre províncies que formen Catalunya mostren increments significatius destacant els de les províncies menys productives respecte el total, que són Tarragona i Lleida presentant uns valors relatius de +211,4% i +187,4% respectivament, en comparació amb el mateix període de l’any anterior. Li segueixen la província de Girona que passa lleugerament de les 1.000 unitats iniciades i incrementa un 45,3% i finalment, la província de Barcelona, que tot i ser la que mostra un increment relatiu menor, del 14,2%, és la que te més pes respecte el total (8.615 habitatges iniciats en el període).

Els habitatges acabats a Catalunya pràcticament s’han mantingut en comparació amb els acabats d’un any abans, on les disminucions de les províncies de Girona i Tarragona (-45% i 25,2% respectivament) han arrossegat la bona marxa de la resta: la província de Lleida amb una evolució positiva de +18,7% i Barcelona amb +15%. El resultat, una valors absoluts de 5.329 habitatges acabats en els tres primers trimestres de l’any y un manteniment de la producció del 0,3%.

Amb aquestes dades, es torna a posar de manifest que el mercat immobiliari és totalment heterogeni. Un dels submercats on l’oferta més pressiona, és el de la província de Barcelona -motor de l’activitat del sector a Catalunya –i, en aquest sentit, cal destacar l’important paper de la ciutat comtal, amb un increment del 72%, i una producció d’habitatges que representa el 20% del tota l’activitat provincial i el 16,2% de l’activitat a Catalunya, acumulant un total de 1.761 habitatges. L’obra acabada de la ciutat de Barcelona (975 habitatges) incrementa en un 17,5%.

Les comarques del Barcelonès, el Vallès Occidental i el Baix Llobregat, representen el 60,5% del total dels habitatges que s’inicien a Catalunya –les tres comarques més productives de tota Catalunya- assolint la quantitat de 6.588 habitatges en els tres trimestres de l’any. La resta de comarques més productives amb més de 100 habitatges són per ordre el Maresme, Vallès Oriental, Segrià, Garraf, Baix Empordà, Gironès, Alt Penedès, Tarragonès, Baix Camp, Alt Empordà, Osona, Montsià, Garrotxa i la Selva. De les set comarques més productives, destaquen amb increments en el període el Segrià (+207%)i el Vallès Occidental (+57%) i Oriental (+35%), mentre que descendeix el Garraf (-23%) i el Maresme (-7,2%).

Conjuntura del sector. Novembre 2018