Principals resultats de l’Estudi de l’Oferta d’habitatges lliures a catalunya. 2019

L’Estudi de l’Oferta de Nova Construcció a Catalunya 2019 ha analitzat els 102 municipis més rellevants en l’àmbit de l’habitatge a Catalunya, on s’han censat 1.000 promocions d’obra nova i un total de 18.326 habitatges, dels quals 8.376 estan a la venda, és a dir un 45,7%. És important destacar que el 54,3% ja han estat venuts, la majoria dels quals sobre plànol (68%).

Aquesta oferta activa -en funció de les promocions- té força dissemblança depenent de variables de signe divers: per exemple, entre les 648 promocions dels municipis de la província de Barcelona hi ha un 49,7% dels habitatges en oferta, mentre que entre les 83 promocions dels municipis de la província de Lleida el percentatge d’habitatges en oferta es redueix al 37,4%.

Del 45,7% d’habitatges en venda (en el conjunt de les promocions analitzades en l’estudi), un 39,2% corresponen a habitatges en promocions finalitzades, i un 52,5% a habitatges de promocions en diferents fases constructives.

Per tipologies edificatòries, destaquen els habitatges en plurifamiliar de bloc tancat, concretament el 55,8% dels habitatges, mentre que els de plurifamiliar de bloc obert assoleixen el 38,6%. A una certa distància, se situen els habitatges unifamiliars adossats (4,5%) i encara a més distància els unifamiliars aïllats (1,1%).

La major part dels habitatges inclosos a l’estudi són d’obra nova (93,1%), reduint-se la rehabilitació integral a un 6,9%, que es concentra en els municipis de la província de Barcelona (88,6%) i de forma molt destacada a la ciutat de Barcelona.

Característiques

Les principals tipologies en oferta en els municipis catalans estudiats són els habitatges de3 dormitoris i 2 banys (39,8%). Amb percentatges menors però significatius es contemplen els habitatges de 2 dormitoris i 2 banys (14,0%), els de 4 dormitoris i 2 banys (12,7%) i els de 2 dormitoris i 1 bany (12,2%).

Tot i que les característiques dels habitatges estan subordinades a variables territorials, el tipus d’habitatge mitjà a la venda a Catalunya per tipologia de dormitoris és el següent: Els tipus loft(16); els de 2 dormitoris (2.213); els de tres dormitoris (4.049); els de quatre dormitoris (1.635), i els de cinc o més dormitoris (126).

Qualitats i equipaments

Les qualitats més recurrents en els habitatges són: la calefacció (59,1%) -que retorna als valors anteriors al 2017, tot i seguir ocupant una posició rellevant respecte a la resta de qualitats-, l’aire condicionat (45,7%), el parquet (34,1%), els armaris encastats (23,5%), la placa d’inducció (16,8%), la bomba de calor-fred i calor- (15,9%) i la placa de cocció vitroceràmica (14,8%).

Respecte dels equipaments, a les promocions estudiades predomina l’ascensor (71,9%), seguit a certa distància per la zona enjardinada (32,1%) i el traster (28,3%).

Superfície i preus

En general, conforme augmenta la superfície també ho fa el nombre de dormitoris, situant-se la màxima recurrència en els habitatges de 2 dormitoris amb superfícies inferiors als 70m² i en els de 3 dormitoris entre els 70 i els 100m².

El 25,5% del conjunt d’habitatges en oferta de venda no supera els 210.000€. Entre aquests habitatges es situen el 65,9% dels d’un dormitori, el 50,0% dels loft i el 48,1% dels de dos dormitoris. A la banda més alta, es localitza el 6,8% d’habitatges amb preus superiors als 600.000€, entre els quals es localitza el 60,2% dels de cinc o més dormitoris.

Comparativa 2019-2018

L’any 2019, els municipis estudiats registren un nombre de promocions superior en 287 respecte del 2018, assolint les 1.000, i un nombre d’habitatges superior en 4.754, fins els 8.376. En el 2019, la proporció d’habitatges en oferta, sobre el total dels existents és del 45,7%, mantenint l’augment enregistrat el 2018 respecte el 2017, probablement fruit tant de l’augment de l’oferta com de la renovació d’aquesta.

Per tipologies de promoció, les plurifamiliars en bloc tancat es redueixen en un -4,4%, tot i continuar sent les majoritàries en el conjunt de l’oferta, mentre que les de bloc obert s’incrementen en un 7,7%. Les promocions d’habitatges unifamiliars adossats es redueixen en un -1,3%, i les d’unifamiliars aïllats ho fan en un -2,0%.

La superfície mitjana dels habitatges a la venda el 2019 pràcticament es manté respecte de 2018, situant-se en els 95,4 m2, i amb un increment del 0,1% en relació amb l’any anterior. Aquest comportament es deu a què mentre els habitatges de tipus loft, d’1 dormitori i de 2 dormitoris augmenten la seva superfície mitjana, els habitatges de 3 o més dormitoris la redueixen.

El preu mitjà de l’habitatge a la venda en els municipis estudiats a Catalunya és de 338.505€, un 0,6% menor que el registrat al 2018.

Pel que fa al preu per m² útil,en el conjunt dels municipis estudiats és de 3.636€, valor que suposa un preu superior en un 4,6% respecte del 2018. El comportament per tipologies és força diferent: mentre que els habitatges tipus loft, els d’un dormitori i els de dos disminueixen, la resta augmenten lleugerament.

Si aquestes mateixes consideracions sobre superfície, preu, i preu m² útil les despleguem sobre l’agrupació d’habitatges unifamiliars i plurifamiliars s’evidencien dos comportaments diferenciats.

Els habitatges unifamiliars veuen reduïda la seva superfície (-9,4%), el seu preu (-12,4%) i el seu preu m² útil (-2,0%).

Els habitatges plurifamiliars tenen un comportament més alineat amb el conjunt per la seva gran presència, i veuen augmentada la seva superfície (3,2%), el preu (2,0%) i el preu m² útil (4,6%).

Conjuntura del Sector. Gener 2020