Situació del subsector de les naus industrials. 1er semestre de 2018

La positiva evolució del sector immobiliari es posa de manifest en el seu conjunt, destacant el residencial i el subsector de naus industrials. Amb dades de l’Informe de conjuntura no residencial elaborat per l’ APCE juntament amb Forcadell, corresponent al 1er semestre de 2018, les xifres continuen mostrant una manca d’oferta de naus industrials ben ubicades i de qualitat.

Destaca que la disponibilitat de naus en lloguer als principals nuclis de Barcelona continua minorant en línia amb la tendència dels últims anys. La Primera Corona arrossega una manca de naus industrials de qualitat que no aconsegueix donar resposta a les necessitats del conjunt de la demanda. Els projectes de nova construcció, a més, estan sent residuals quant a naus industrials perquè s’estan enfocant principalment al sector logístic. Per conseqüència de la falta d’estoc, moltes de les empreses que busquen ampliar les seves actuals instal·lacions estan renunciant a una ubicació òptima per prioritzar una major superfície o qualitat de la nau. Les comarques més properes a la capital catalana són les que ofereixen una major disponibilitat de naus, a causa que concentren la major part de l’estoc de m², sent el Vallès Oriental la que presenta una major oferta de naus: un 32% de la totalitat de la província de Barcelona.

Les rendes de les naus industrials a Catalunya han registrat increments moderats al 1r semestre de 2018. Les variacions interanuals s’han situat entre el 3,5% i el 5,5% a gairebé totes les zones. L’Alt Penedès, el Garraf i el Camp de Tarragona han registrat increments més accentuats que la resta en la primera meitat de l’any a causa de l’efecte ‘taca d’oli’: les zones més properes al Barcelonès acumulen més anys de creixements i aquestes 3 comarques fa relativament poc que han començat a registrar moviment. El Barcelonès es manté com la comarca amb les rendes més altes de Catalunya, 4,58€/m²/mes, seguida dels seus contigus: el Maresme, el Baix Llobregat i els dos vallesos. Les perspectives de cara a la segona meitat de 2018 són que les rendes mantinguin la tendència de creixement moderat a gairebé totes les comarques; tan sols s’esperen increments més accentuats a aquelles zones més allunyades del Barcelonès.

L’estoc de naus en venda, contínua sent escàs i insuficient per donar resposta a la creixent demanda i es manté en declivi, sobretot a aquelles poblacions adjacents a la capital catalana, inclosa la mateixa. Un reflex d’aquest descens d’oferta accentuat en les proximitats de la ciutat de Barcelona és que el parc de naus industrials en venda a la comarca del Barcelonès ha passat de representar al 1r semestre de 2017 el 15% de la totalitat de l’oferta a la província a tan sols el 9% en el primer semestre de 2018. Les poques promocions que s’estan duent a terme dirigides al sector industrial, a més, s’estan destinant al lloguer; com a conseqüència, al mercat de naus industrials en venda amb prou feines s’estan introduint nous m². Per comarques, el Vallès Oriental i el Baix Llobregat són les que major producte en venda han presentat al 1r semestre del 2018, fins a un 60% de l’oferta total de la província de Barcelona, en línia amb la distribució habitual de l’oferta.

L’evolució dels preus de naus industrials en venda ha estat moderada en el transcurs de l’1r semestre de 2018, registrant una variació interanual de l’1,4%, augment notòriament inferior al registrat en els 2 semestres anteriors, període en el qual els preus es van incrementar fins a un 10%. El Maresme és la comarca que ha registrat els increments més accentuats a la primera meitat de l’any (var. interanual 2,11%) juntament amb el Barcelonès, que s’ha incrementat fins a un 1,95%. Ambdues comarques presenten els preus més alts de la província de Barcelona perquè són les zones a les quals s’evidencia un major desequilibri entre oferta i demanda. Les segueixen el Baix Llobregat (649€/m2) i el Vallès Occidental (634€/m2). La previsió de cara a la segona meitat de l’any és que es mantingui la tendència alcista en els preus de naus industrials en venda, encara que d’una manera moderada, com en el transcurs del primer semestre.

Conjuntura del sector. Octubre 2018