Assessorament

banner-assessorament

SERVEIS EXCLUSIUS D’ASSESSORIA PROFESSIONAL A LES EMPRESES ASSOCIADES

Des del coneixement de les lleis i els decrets, tant comuns com sectorials, i fruit d’un seguiment constant i permanent de les modificacions i noves normes en tramitació que afecten el sector, els serveis d’assessoria de l’Associació analitzen de manera transversal situacions i problemes, detecten els diferents temes i problemàtiques que cal resoldre, en fan un primer diagnòstic i tracen la millor solució. Així mateix, gestionen, assessoren i recomanen l’especialista adient, si s’estima oportú.

QUÈ INCLOU EL SERVEI:

La atenció als associats de qüestions puntuals de resolució immediata via telefònica o via correu electrònic.

La redacció d’informes en relació a les formulades qüestions.

Els dictàmens: anàlisi i valoració de situacions de fet o de normativa reflectint l’opinió des de la perspectiva de la seva responsabilitat dins el sector.

A més, els professionals de l’assessoria jurídica de l’Associació informen setmanalment, a través d’un document digital (Recull Legislatiu), sobre les novetats quant a legislació i ordenances municipals afecten al subsector de l’habitatge en particular, i a l’activitat de la construcció i la promoció immobiliària en general. Alhora, mensualment, mitjançant un altre document digital (Tinc un dubte…) orienta sobre el tipus d’assessorament jurídic-econòmic realitzat a través de les consultes més destaques que han demandat les empreses associades.

ASSESSORAMENT PROFESSIONAL I PARTICULARITZAT PER ÀREES DE PRÀCTICA:

Estudis

El Servei d’Estudis de l’Associació, a més de realitzar estudis de mercat, manté un complet banc de dades estadístic de l’activitat sectorial, laboral i econòmica –incloent preus de venda-, segmentats per municipis i àrees. Unes dades que poden ser demandats per les empreses associades a qualsevol moment.

Jurídic-tècnic

A través dels nostres serveis jurídics i econòmics assessorem a les empreses en qüestions de caràcter jurídic, laboral, fiscal, comptable i laboral. Partint de la base que un bon assessorament pot garantir la viabilitat d’un projecte, el nostre professionals coneixen cadascun dels moviments legals i brinden a tot moment la millor solució per a cada cas concret de manera personalitzada.

OFICINA AUXILIAR DEL PROMOTOR (OAP):

El servei de l’Oficina Auxiliar del Promotor de l’APCE fa que les empreses associades estalviïn temps i esforços en tot quant requereix la tramitació de determinat tipus d’expedients, oferint professionalitat, garantia d’un servei eficaç i agilitat en les gestions burocràtiques.

S’encarrega de tramitar tot tipus d’expedients en matèria d’habitatge i urbanisme, i suposa un suport essencial en l’àmbit de la gestió, ja que aporta garantia, agilitat, seguretat jurídica i fiabilitat.

CONSULTES

Si vol fer-nos alguna consulta sobre els nostres serveis d’assessorament, si us plau, contacti amb nosaltres omplint aquest formulari i en breu contactarem amb vostè per donar-li resposta.

    He llegit i accepto les condicions legals.