29
ABR

CÀPSULA FORMATIVA

Aspectes bàsics dels contractes del sector promotor-immobiliari

Part I: Principals clàusules dels contractes de compraventa immobiliària. Partint de la base que cada contracte cal adaptar-lo a cada cas en concret,  es ben cert que podem destacar alguns aspectes que resulten

Accedir càpsula formativa
05
MAY

CÀPSULA FORMATIVA

Consells asseguradors per protegir el patrimoni del promotor

En el sector immobiliari, ara més que mai és importat no baixar la guàrdia i tenir les assegurances al dia, quines cobertures cal tenir en compte en una promoció per tenir la tranquil·litat de veure assegurada la nostra inversió: danys propis, danys a tercers, garanties

Accedir càpsula formativa