Càpsules Formatives

Mecanismes per garantir els arrendaments celebrats per un ús diferent al d’habitatge. Reial Decret Llei 15/2020, de 21 d’abril, de mesures urgents complementàries per donar suport a l’economia i l’ocupació

CÀPSULA FORMATIVA
Ha d’iniciar sessió per veure el contingut d’aquesta càpsula formativa.