Enllaços d’interès

cabecera-pagina-enlaces-de-interes

En aquest espai trobaran un llistat de webs d’utilitat relacionades amb diferents aspectes del sector, com poden ser les administracions rellevants, els diaris oficials per consultes i els principals bancs.

Administracions:

Agencia de l’Habitatge:
http://www.agenciahabitatge.cat/

Congreso de los Diputados:
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso

Senado:
http://www.senado.es/web/index.html

Parlament de Catalunya:
http://www.parlament.cat/web

Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya:
http://territori.gencat.cat/ca

Ministerio de Fomento:
http://www.fomento.gob.es/

Hàbitat Urbà. Ajuntament de Barcelona:
http://w110.bcn.cat/portal/site/HabitatUrba?lang=ca_ES

Diputació de Barcelona:
http://www.diba.cat/es

Diaris oficials:

Boletín Oficial del Estado (BOE):
http://www.boe.es/

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC):
http://dogc.gencat.cat/ca

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona:
http://bop.diba.es/

Bancs:

Banc d’España:
http://www.bde.es/bde/es/

Banco Central de Europeo:
https://www.ecb.europa.eu/ecb/html/index.es.html