Executive program

Estratègia Financera a l’empresa immobiliària actual

MASTERCLASS

En aquesta sessió, a partir d´una breu aproximació financera als diferents negocis immobiliaris, intentarem posar de manifest la utilitat de la planificació financera en el marc de l’estratègia empresarial. Finalment, a partir de la informació que aporta el pla financer, introduirem conceptes per dissenyar una estratègia financera coherent amb la planificació, considerant les particularitats del negoci, la conjuntura actual i les seues expectatives.

Descarregar programa