Executive program

Quina és la millor Estratègia Financera per l’empresa immobiliària?

MASTERCLASS

Dimecres, 4 de març de 2020.

En aquesta sessió, a partir d’una breu aproximació financera als diferents negocis immobiliaris, tractarem de posar de manifest la utilitat de la planificació financera en el marc de l’estratègia empresarial. Finalment, a partir de la informació que aporta el pla financer, introduirem Conceptes per al disseny d’una estratègia financera coherent amb la planificació, considerant les particularitats del negoci, la conjuntura actual i les seves expectatives.

Descarregar programa