Executive program

Quina és la millor Estratègia Financera per l’empresa immobiliària?

MASTERCLASS

Dijous, 13 de setembre de 2018.

El passat 13 de setembre es va celebrar a l’Associació de Promotors i Constructors d’Edificis de Catalunya, APCE, la masterclass “La estratègia financera a l’empresa immobiliària”, a càrrec del Sr. Joan Carles Amaro, professor d’ESADE. Aquesta sessió es va celebrar en el marc del ‘Executive Program de Finances per a l’Alta Direcció de l’Empresa Immobiliària, curs que ofereix periòdicament l’APCE als seus associats, i que va dirigit a directius d’empreses del sector promotor.

En aquesta masterclass es van tractar diferents aspectes, com ara la planificació financera, la rendibilitat i risc en els negocis immobiliaris, i les diferents estratègies segons el negoci i el moment. Pel que fa a la planificació financera, el professor Amaro va incidir en la necessitat de determinar la necessitat financera, les seves característiques, així com també proposar una solució per a resoldre-la. Aquesta planificació ha de ser coherent amb l’estratègia corporativa, i requereix que s’estableixin objectius de vendes, despesa i d’inversió (Capex, necessitats operatives de fons, repartiment de dividends, entre d’altres). Segons Amaro, la planificació financera és bàsica per determinar les decisions de finançament de la companyia tenint en compte l’horitzó temporal de la necessitat financera; el risc financer i econòmic, el cost del deute, i la fiscalitat.

Pel que fa a la rendibilitat i el risc en els negocis immobiliaris, el professor Carles Amaro va diferencia entre la rendibilitat estàtica dels actius – el ROA- i de l’accionista -el ROE- i la dinàmica dels actius o TIR del projecte, i el TIR de l’accionista. També cal preveure, segons Amaro els riscos econòmic i financer (fallida, insolvència o liquiditat). Respecte del risc econòmic, cal analitzar les característiques del sector -estructura de costos i risc comercial-, l’entorn econòmic (impagaments i fluctuacions de la demanda), la posició competitiva, o els riscos legals, entre d’altres.

Durant la masterclass es va posar de manifest que cada tipologia de negoci immobiliari requereix d’una estratègia adaptada a les seves necessitats. En aquest sentit, no és el mateix un negoci patrimonial que un promotor, de serveis, o de desenvolupament de sòl. Amaro va explicar diferents opcions de finançament, com ara les participacions preferents, els préstecs participatius els bons convertibles i els diferents tipus que existeixen. Igualment, el professor Carles Amaro també indicar que cales diferents estratègies també s’han d’establir en funció del moment en què es planifiqui el projecte. En aquest sentit, va explicar les tendències actuals, tant de captació de capital ja sigui a través de private equity, Socimis, sortides a Borsa; o bé a través de plataformes de finançament participatiu, com a través del finançament bancari habitual.

Descarregar programa