Aules en curs

formacio-up

L’Associació entén la formació en l’àmbit empresarial com el procés que permet ajustar les qualitats del treballador, millorant i actualitzant les capacitats, habilitats, actituds i aptituds idònies per a l’acompliment de la seva funció. Per aquest motiu anualment l’Associació desenvolupa, dins del programa “AULA Immobiliària”, un procés planificat acuradament en el que la formació adreçada a l’empresa, busca la millora i l’actualització, entesos també com a conceptes pedagògics.

Al llarg de l’any el programa de formació de l’APCE ofereix seminaris, cursos especialitzats, tallers, conferències i jornades dedicades a tractar qüestions de caràcter econòmic, fiscal, jurídic, mediambiental, tècnic… etc. destinades a mantenir una permanent actualització de tots aquells temes imprescindibles per poder realitzar una completa gestió empresarial.

Tot aquest cabal es complementa amb les sessions del seu programa “Habitatge i Futur”, que s’afegeixen així a la voluntat de brindar una plataforma el més completa possible d’aprenentatge i reciclatge.

Amb la mateixa línia i objectiu l’Associació col·labora activament amb diversos Màsters on aporta els seus coneixements de l’activitat immobiliària per al millor coneixement i formació de les noves generacions de professionals que any rere any s’incorporen al sector.

Oferta formativa actual

04
JUL

JORNADA

IA: Intel·ligència Artificial aplicada al sector immobiliari. Tendències en innovació

Presentació de The District Dijous 4 de juliol de 2024 Format presencial i Online. El mercat immobiliari s’ha reinventat en els últims anys gràcies a la sostenibilitat, la tecnologia i la transformació digital dels seus processos.

Descarregar programa
18
JUL

MÀSTER

Cloenda 5ª edició del MDEI+i

Dijous, 18 de juliol de 2024 El Màster en Direcció d’Empreses Immobiliàries Innovadores us convida a la sessió de cloenda on s’analitzaran les  Polítiques d’habitatge i sòl.

Descarregar programa
23
JUL

SESSIÓ PRÀCTICA

Anàlisi del mercat immobiliari residencial. Conclusions Informe d’Habitatge Nou

Dimarts, 23 de juliol de 2024 Format presencial i Online. En la present sessió s’ analitzarà la situació actual del mercat residencial i exposaran les principals conclusions de l’informe de tendències recentment publicat per ST – Sociedad de Tasación amb les dades d’Obra

Descarregar programa
04
NOV

MÀSTER

6ª edició Màster en Direcció d’Empreses Immobiliàries Innovadores (MDEI+i)

Novembre 2024 – Juny 2025. El Màster pretén establir un nou paradigma en la gestió immobiliària, en el qual les necessitats reals dels ciutadans, de la ciutat i de l’entorn es transformin en desenvolupaments urbanístics i projectes d’edificació amb un alt contingut d’innovació en els models, processos i productes convencionals.

Descarregar programa
05
NOV

SEMINARI

Seminari de Comptabilitat i Fiscalitat d’operacions immobiliàries

Modalitat presencial i Online 5, 7, 12, 14, 19, 21, 26 i 28 de novembre de 2024 de 15h a 18h Part I. Concepte generals comptables i fiscals Tema 1. Conceptes comptables generals Tema 2. Conceptes fiscals generals

Descarregar programa