Aules en curs

formacio-up

L’Associació entén la formació en l’àmbit empresarial com el procés que permet ajustar les qualitats del treballador, millorant i actualitzant les capacitats, habilitats, actituds i aptituds idònies per a l’acompliment de la seva funció. Per aquest motiu anualment l’Associació desenvolupa, dins del programa “AULA Immobiliària”, un procés planificat acuradament en el que la formació adreçada a l’empresa, busca la millora i l’actualització, entesos també com a conceptes pedagògics.

Al llarg de l’any el programa de formació de l’APCE ofereix seminaris, cursos especialitzats, tallers, conferències i jornades dedicades a tractar qüestions de caràcter econòmic, fiscal, jurídic, mediambiental, tècnic… etc. destinades a mantenir una permanent actualització de tots aquells temes imprescindibles per poder realitzar una completa gestió empresarial.

Tot aquest cabal es complementa amb les sessions del seu programa “Habitatge i Futur”, que s’afegeixen així a la voluntat de brindar una plataforma el més completa possible d’aprenentatge i reciclatge.

Amb la mateixa línia i objectiu l’Associació col·labora activament amb diversos Màsters on aporta els seus coneixements de l’activitat immobiliària per al millor coneixement i formació de les noves generacions de professionals que any rere any s’incorporen al sector.

Oferta formativa actual

13
JUN

HABITATGE i FUTUR

Ley por el Derecho a la Vivienda

Dimarts, 13 de juny de 2023 Format presencial i Online La Llei pel Dret a l’Habitatge desenvolupa el dret recollit a la Constitució a un habitatge digne. Persegueix ajudar aquells col·lectius amb més dificultats d’accés a aquest bé amb mesures com ara el límit al preu del lloguer o

Descarregar programa
14
JUN

SEMINARI

Pràctica Contractual per a empreses promotores i constructores

Compravenda immobiliària, contracte d’obra i contracte d’arrendament d’habitatge habitual 14, 19 i 21 de juny de 2023 de 9:00h a 14:00h Modalitat presencial i online

Descarregar programa
15
JUN

JORNADA

Innovació i tendències a l’aplicació de solucions de tecnologia i eficiència energètica al sector immobiliari

Dijous, 15 de juny de 2023 Format presencial i Online. El mercat immobiliari s’ha reinventat en els darrers anys gràcies a la sostenibilitat, la tecnologia i la transformació digital dels processos. La revolució de la tecnologia ha canviat el paradigma del sector gràcies a la

Descarregar programa
27
SEP

EXECUTIVE PROGRAM

4ª Edició: Fiscalitat per a l’alta direcció de l’empresa immobiliària

Especial enfocament per a les empreses promotores constructores i patrimonialistes Setembre – Octubre – Novembre 2023 Modalitat presencial i online 

Descarregar programa
18
OCT

MÀSTER

5ª edició Màster en Direcció d’Empreses Immobiliàries Innovadores (MDEI+i)

Octubre 2023 – Juliol 2024. El Màster pretén establir un nou paradigma en la gestió immobiliària, en el qual les necessitats reals dels ciutadans, de la ciutat i de l’entorn es transformin en desenvolupaments urbanístics i projectes d’edificació amb un alt contingut d’innovació en els models, processos i productes convencionals.

Descarregar programa