Aules en curs

formacio-up

L’Associació entén la formació en l’àmbit empresarial com el procés que permet ajustar les qualitats del treballador, millorant i actualitzant les capacitats, habilitats, actituds i aptituds idònies per a l’acompliment de la seva funció. Per aquest motiu anualment l’Associació desenvolupa, dins del programa “AULA Immobiliària”, un procés planificat acuradament en el que la formació adreçada a l’empresa, busca la millora i l’actualització, entesos també com a conceptes pedagògics.

Al llarg de l’any el programa de formació de l’APCE ofereix seminaris, cursos especialitzats, tallers, conferències i jornades dedicades a tractar qüestions de caràcter econòmic, fiscal, jurídic, mediambiental, tècnic… etc. destinades a mantenir una permanent actualització de tots aquells temes imprescindibles per poder realitzar una completa gestió empresarial.

Tot aquest cabal es complementa amb les sessions del seu programa “Habitatge i Futur”, que s’afegeixen així a la voluntat de brindar una plataforma el més completa possible d’aprenentatge i reciclatge.

Amb la mateixa línia i objectiu l’Associació col·labora activament amb diversos Màsters on aporta els seus coneixements de l’activitat immobiliària per al millor coneixement i formació de les noves generacions de professionals que any rere any s’incorporen al sector.

Oferta formativa actual

13
OCT

JORNADA

Fòrum de sostenibilitat

Dijous, 13 d’octubre de 2022 Format presencial.  En els últims temps en el sector de la construcció, i més concretament en el de l’edificació, s’estan prenent mesures per a reduir l’impacte ambiental que es produeix. En conseqüència, cada cop s’escolta més el

Descarregar programa
26
OCT

MÀSTER

4ª edició Màster en Direcció d’Empreses Immobiliàries Innovadores (MDEI+i)

Octubre 2022 – Juliol 2023. El Màster pretén establir un nou paradigma en la gestió immobiliària, en el qual les necessitats reals dels ciutadans, de la ciutat i de l’entorn es transformin en desenvolupaments urbanístics i projectes d’edificació amb un alt contingut d’innovació en els models, processos i productes convencionals.

Descarregar programa
02
NOV

SEMINARI

Seminari de Comptabilitat i Fiscalitat d’operacions immobiliàries

Modalitat presencial i Online 2, 7, 9, 14, 16, 21, 23 i 28 de novembre de 2022 de 15h a 18h Part I. Concepte generals comptables i fiscals Tema 1. Conceptes comptables generals Tema 2. Conceptes fiscals generals

Descarregar programa
14
DIC

SEMINARI

Seminari de formació obligatòria destinat al personal del subjecte obligat en matèria de prevenció del blanqueig de capitals. Actualitzat al Reial Decret Llei 7/2021 de 27 d’abril

Dimecres, 14 de desembre de 2022 Formació en modalidat presencial i on-line El present seminari es basa en les disposicions establertes en la Llei 10/2010 de 28 d’abril, desenvolupada pel Reial Decret 304/2014 de 5 de maig. La norma imposa una formació

Descarregar programa