Aules en curs

formacio-up

L’Associació entén la formació en l’àmbit empresarial com el procés que permet ajustar les qualitats del treballador, millorant i actualitzant les capacitats, habilitats, actituds i aptituds idònies per a l’acompliment de la seva funció. Per aquest motiu anualment l’Associació desenvolupa, dins del programa “AULA Immobiliària”, un procés planificat acuradament en el que la formació adreçada a l’empresa, busca la millora i l’actualització, entesos també com a conceptes pedagògics.

Al llarg de l’any el programa de formació de l’APCE ofereix seminaris, cursos especialitzats, tallers, conferències i jornades dedicades a tractar qüestions de caràcter econòmic, fiscal, jurídic, mediambiental, tècnic… etc. destinades a mantenir una permanent actualització de tots aquells temes imprescindibles per poder realitzar una completa gestió empresarial.

Tot aquest cabal es complementa amb les sessions del seu programa “Habitatge i Futur”, que s’afegeixen així a la voluntat de brindar una plataforma el més completa possible d’aprenentatge i reciclatge.

Amb la mateixa línia i objectiu l’Associació col·labora activament amb diversos Màsters on aporta els seus coneixements de l’activitat immobiliària per al millor coneixement i formació de les noves generacions de professionals que any rere any s’incorporen al sector.

Oferta formativa actual

26
ABR

JORNADA LLEIDA

Decret Llei 5/2019, de mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge: implicacions en l’urbanisme, l’habitatge i l’emergència habitacional Lleida

Divendres, 26 d’abril de 2019. COELL Rambla de Ferran, 32, 25007 Lleida El DOGC núm.7825 de 7 de març de 2019 ha publicat el “Decret Llei 5/2019, de 5 de març, de mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge” que ha entrat en vigor el dia

Descarregar programa
29
ABR

JORNADA LA SEU D'URGELL

Trobada immobiliària Alt Pirineu i Aran

Dilluns, 29 d’abril de 2019. La conjuntura financera i immobiliària d’aquests darrers anys ens ha portat a articular algunes solucions adients en cada cas, totes elles relacionades amb les activitats de les empreses promotores de tot el territori. Dins d’aquesta voluntat, l’APCE conjuntament amb CaixaBank ha desenvolupat un programa de trobades informatives per plantejar a …

Descarregar programa
30
ABR

JORNADA TARRAGONA

Decret Llei 5/2019, de mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge: implicacions en l’urbanisme, l’habitatge i l’emergència habitacional Tarragona

Dimarts, 30 d’abril de 2019. CAMBRA DE COMEÇ DE TARRAGONA Av. Pau Casal, 17, 43003 Tarragona El DOGC núm.7825 de 7 de març de 2019 ha publicat el “Decret Llei 5/2019, de 5 de març, de mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge” que ha entrat en vigor el dia

Descarregar programa
02
MAY

JORNADA SANT BOI DE LLOBREGAT

Trobada immobiliària Àmbit Metropolità de Barcelona – Baix Llobregat i Barcelonès

Dijous, 2 de maig de 2019. La conjuntura financera i immobiliària d’aquests darrers anys ens ha portat a articular algunes solucions adients en cada cas, totes elles relacionades amb les activitats de les empreses promotores de tot el territori. Dins d’aquesta voluntat, l’APCE conjuntament amb CaixaBank ha desenvolupat un programa de trobades informatives per plantejar …

Descarregar programa
07
MAY

SEMINARI

El nou entorn en la gestió de l’empresa immobiliària en lloguer

7, 9, 14, 16, 20 i 21 de maig de 2019. L’objectiu del present seminari és oferir una visió completa del nou entorn en la gestió de l’empresa immobiliària de lloguer pel que fa al marc jurídic vigent i la seva aplicació pràctica, la conjuntura del mercat, la fiscalitat, el disseny del producte, el seu …

Descarregar programa
13
MAY

SEMINARI

Segona convocatòria seminari El nou entorn en la gestió de l’empresa immobiliària en lloguer

NOVA CONVOCATÒRIA SEGONA EDICIÓ 13, 15, 22, 23, 27 i 28 de maig de 2019. Descarregar programa

Descarregar programa