Aules en curs

formacio-up

L’Associació entén la formació en l’àmbit empresarial com el procés que permet ajustar les qualitats del treballador, millorant i actualitzant les capacitats, habilitats, actituds i aptituds idònies per a l’acompliment de la seva funció. Per aquest motiu anualment l’Associació desenvolupa, dins del programa “AULA Immobiliària”, un procés planificat acuradament en el que la formació adreçada a l’empresa, busca la millora i l’actualització, entesos també com a conceptes pedagògics.

Al llarg de l’any el programa de formació de l’APCE ofereix seminaris, cursos especialitzats, tallers, conferències i jornades dedicades a tractar qüestions de caràcter econòmic, fiscal, jurídic, mediambiental, tècnic… etc. destinades a mantenir una permanent actualització de tots aquells temes imprescindibles per poder realitzar una completa gestió empresarial.

Tot aquest cabal es complementa amb les sessions del seu programa “Habitatge i Futur”, que s’afegeixen així a la voluntat de brindar una plataforma el més completa possible d’aprenentatge i reciclatge.

Amb la mateixa línia i objectiu l’Associació col·labora activament amb diversos Màsters on aporta els seus coneixements de l’activitat immobiliària per al millor coneixement i formació de les noves generacions de professionals que any rere any s’incorporen al sector.

Oferta formativa actual

26
OCT

MÀSTER

4ª edició Màster en Direcció d’Empreses Immobiliàries Innovadores (MDEI+i)

Octubre 2022 – Juliol 2023. El Màster pretén establir un nou paradigma en la gestió immobiliària, en el qual les necessitats reals dels ciutadans, de la ciutat i de l’entorn es transformin en desenvolupaments urbanístics i projectes d’edificació amb un alt contingut d’innovació en els models, processos i productes convencionals.

Descarregar programa
02
FEB

JORNADA

Tancament comptable-fiscal de l’exercici 2022 i novetats 2023

Dijous, 2 de febrer de 2023 Format presencial i Online. L’aplicació de les correccions oportunes en el resultat comptable per obtenir la base imposable a l’Impost sobre Societats presenta certes peculiaritats sector de la promoció construcció que han de ser analitzades.

Descarregar programa
22
FEB

SESSIÓ PRÀCTICA

Gestió i funcionalitats Web e-distribució per a l’atenció de nous subministraments

Dimecres, 22 de febrer de 2023 Format presencial Sede Corporativa de Endesa (Av. Vilanova, 12 – 08018 Barcelona) EXCLUSIU ASSOCIATS APCE Les empreses distribuïdores d’energia són les responsables de l’explotació, el manteniment i les adequacions o reforços de la xarxa existent

Descarregar programa
28
FEB

SEMINARI

La promoció d’habitatge protegit a Catalunya en règim de venda i de lloguer

Adaptat al Decret Llei 50/2020 de 9 de desembre i instruccions de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i a les convocatòries de Fons NGEU Dimarts 28 de febrer i dijous 2 de març de 2023 de 09:15h a 14:00h. Modalitat presencial i Online

Descarregar programa