Canal Youtube

auditori

La més moderna tecnologia al servei de la informació. Tenint present que als diferents programes de formació de l’APCE han passat Ministres, Secretaris d’Estat, Consellers autonòmics, Alcaldes, Directors Generals d’Administracions i de grans empreses, catedràtics d’Universitat i destacats professionals de tots els àmbits, des de fa anys les sessions del programa “Habitatge i Futur” es vénen enregistrant en vídeo poden veure’s degudament indexades a través del nostre “Canal YouTube“; sense cap dubte un cabal informatiu de primer ordre que pot ser recuperat i visionat a qualsevol moment.

Canal Youtube APCEBCNMEDIA