Jornades

20 Anys de LOE: Passat, Present i Futur

SESSIÓ PRÀCTICA

Dijous 28 de gener de 2021

Sessió realitzada per Webinar.

La Llei 38/1999 d’Ordenació  de l’Edificació  ha celebrat recentment el seu vintè aniversari, una llei que té com a objectiu regular els aspectes essencials del procés d’edificació, establint les obligacions i responsabilitats dels agents que intervenen en aquest procés, així com les garanties necessàries per a l’adequat desenvolupament d’aquest, amb la finalitat d’assegurar la qualitat mitjançant el compliment dels requisits bàsics dels edificis i l’adequada protecció dels interessos dels usuaris. Per a celebrar aquest aniversari, l’APCE va organitzar una jornada online en la qual es van analitzar aquests 20 anys d’aplicació de la norma, així com els reptes que haurà d’afrontar en el futur.

En la presentació, la presidenta d’Ediseguros  Mediación i vicepresidenta d’APCE, Elena Massot, va realitzar un balanç positiu de la LOE, destacant alguns punts rellevants, com la seva aprovació consensuada de tots els agents implicats, element indispensable per a aconseguir una normativa realment efectiva. Va destacar també que és una llei breu i de fàcil comprensió, marcant pautes sobre tots els aspectes tècnics en el Codi Tècnic de l’Edificació, i ha contribuït a la regularització del procés de l’edificació i aportant seguretat, tant per als consumidors com per als promotors, delimitant responsabilitats.

Des d’Asefa  grup assegurador, el seu director general, Cyrille Mascarelle, va indicar que la LOE ha canviat la manera de valorar els riscos associats al procés de l’edificació, i que és la primera regulació normativa de la construcció que té un reglament en el qual es defineix com han de ser estables i habitables amb les necessitats constructives dels edificis. Mascarelle va destacar el paper fonamental dels promotors en el procés i va assenyalar els aspectes a millorar en aquesta normativa.

En la taula rodona van participar Fernando Valdivia, jutge de Primera Instància a Barcelona, María Jesús Andrade, registradora de la Propietat, Magda Dalmau, directora de la delegació Nord-est d’Asefa Seguros, i Josep Donés, secretari general tècnic de l’APCE, encarregats d’analitzar la norma i els reptes de futur.

Des del punt de vista jurisprudencial, Fernando Valdivia va indicar que la LOE, d’una banda, té una vigència, però que per l’altre els operadors jurídics en la seva demanda poden acumular perfectament accions, i va recordar que el compliment rigorosament del CTE no exonera de res-ponsabilitats.

Per part seva, Mª Jesús Andrade va explicar els reptes davant una adequada interpretació i aplicació de la LOE des d’un punt de vista registral, i Magda Dalmau va recordar que la contractació de l’assegurança decennal obligatori és una garantia de 10 anys que indemnitzarà pels danys materials soferts durant el període de vigència d’aquest.

Finalment, des d’APCE, Josep Donés va destacar la importància de la LOE com una de les figures més importants per a ordenar el procés d’edificació, i va assenyalar que l’interès per establir una assegurança triennal obligatori no suposarà una millora de la LOE, apostant més per continuar en la línia de bona coordinació i harmonia entre arquitectes, aparelladors, constructors, promotors i asseguradores.

Descarregar programa

Altres Jornades que s'han celebrat a l'APCE

Accedeixi a la nota resum, les fotografies i els continguts addicionals de jornades passades que s'han celebrat a l'APCE fent clic sobre la que sigui del seu interès.