Jornades

Acte de presentació la cessió de sòl públic per a la promoció d’habitatge social

SESSIÓ PRÀCTICA

Dijous, 23 de novembre de 2023

16:45h – 18:00h

Format presencial i Online.

L’accés a l’habitatge digne és un dret bàsic, essencial per a una societat cohesionada. El Govern de la Generalitat de Catalunya aposta per un model de polítiques d’habitatge de lloguer social, impulsant la incorporació de 10.000 nous habitatges al parc públic de lloguer. Un dels programes més innovadors per assolir aquest objectiu és la mobilització de sòl públic, propietat de l’INCASÒL, per cedir-lo a promotors privats, mitjançant la constitució d’un dret de superfície, per construir habitatge públic.

L’INCASÒL amb la col·laboració de l’APCE organitza la presentació d’aquest programa per explicar els detalls d’una pràctica que fins ara no s’ha consolidat a Catalunya, tot i que té molts referents a Europa. La col·laboració entre sector públic i el sector privat és bàsica per incrementar el nombre d’habitatges del parc públic de la Generalitat.

Descarregar programa

Altres Jornades que s'han celebrat a l'APCE

Accedeixi a la nota resum, les fotografies i els continguts addicionals de jornades passades que s'han celebrat a l'APCE fent clic sobre la que sigui del seu interès.