Jornades

Actuació i obligacions de les distribuïdores elèctriques en el procés de connexió de nous subministraments

SESSIÓ PRÀCTICA

Dijous, 19 de desembre de 2019.

Sala Auditori APCE

Les empreses distribuïdores d’energia són les responsables de l’explotació, el manteniment i les adequacions o reforços de la xarxa existent necessaris per a suportar el creixement de la xarxa amb les adequades condicions de qualitat.

L’activitat de Nous Subministraments consisteix en atendre les sol·licituds de nous subministraments o ampliació dels existents. Per això serà necessari desenvolupar o modificar les xarxes de distribució, atenent al criteri de mínim cost i garantint la qualitat del servei i desenvolupament sostenible de la xarxa, tant dels nous subministraments com dels existents.

La Distribuidora té l’obligació de remetre al sol·licitant la informació relativa a les condicions tècniques, on s’especificarà el punt de connexió a la xarxa de distribució i els treballs a realitzar en la xarxa de distribució; les condicions econòmiques, especificant la valoració dels treballs d’adequació, reforç o reforma de les instal·lacions de la xarxa en servei i els necessaris per a la nova extensió de xarxa.

Un cop finalitzades, autoritzades i posades en servei les instal·lacions de distribució i revisades i legalitzades les instal·lacions d’enllaç, l’usuari final de l’energia podrà dirigir-se a qualsevol Comercialitzadora d’ energia per a formalitzar el contracte de subministrament.

L’objectiu de la sessió és l’exposició del funcionament de la Distribuidora d’energia elèctrica i el plantejament i ressolució dels possibles dubtes o preguntes freqüents amb el responsable de nous subministraments de la zona. A més, aprofitarem l’ocasió per tal de presentar la nova web de eDistribució que, de forma online, conté noves funcionalitats que poden ser de profit en la gestió de les sol·licituts dels nous subministraments.

Documentació

Descarregar programa

Altres Jornades que s'han celebrat a l'APCE

Accedeixi a la nota resum, les fotografies i els continguts addicionals de jornades passades que s'han celebrat a l'APCE fent clic sobre la que sigui del seu interès.