Jornades

Actuació i obligacions de les distribuïdores elèctriques en el procés de connexió de nous subministraments

JORNADA

Dimarts 24 d’octubre de 2023

Format presencial.
COELL (Rambla de Ferran – 32 – 25007 – Lleida)

Les empreses distribuïdores d’energia són les responsables de l’explotació, el manteniment i les adequacions o reforços de la xarxa existent necessaris per a suportar el creixement de la xarxa amb les adequades condicions de qualitat.

L’activitat de Nous Subministraments consisteix en atendre les sol·licituds de nous subministraments o ampliació dels existents. Per això serà necessari desenvolupar o modificar les xarxes de distribució, atenent al criteri de mínim cost i garantint la qualitat del servei i desenvolupament sostenible de la xarxa, tant dels nous subministraments com dels existents.

Descarregar programa

Altres Jornades que s'han celebrat a l'APCE

Accedeixi a la nota resum, les fotografies i els continguts addicionals de jornades passades que s'han celebrat a l'APCE fent clic sobre la que sigui del seu interès.