Jornades

Actuació i obligacions de les distribuïdores elèctriques en el procés de connexió de nous subministraments

JORNADA TARRAGONA

Dimarts, 8 d’octubre de 2019.

Cambra de comerç de Tarragona
Av. Pau Casals 17, 43003 Tarragona

Les empreses distribuïdores d’energia són les responsables de l’explotació, el manteniment i les adequacions o reforços de la xarxa existent necessaris per a suportar el creixement de la xarxa amb les adequades condicions de qualitat.

L’activitat de Nous Subministraments consisteix en atendre les sol·licituds de nous subministraments o ampliació dels existents. Per això serà necessari desenvolupar o modificar les xarxes de distribució, atenent al criteri de mínim cost i garantint la qualitat del servei i desenvolupament sostenible de la xarxa, tant dels nous subministraments com dels existents.

La Distribuidora té l’obligació de remetre al sol·licitant la informació relativa a les condicions tècniques, on s’especificarà el punt de connexió a la xarxa de distribució i els treballs a realitzar en la xarxa de distribució; les condicions econòmiques, especificant les valoracions dels treballs d’adequació, reforç o reforma de les instal·lacions de la xarxa en servei i els necessaris per a la nova extensió de xarxa.

Un cop finalitzades, autoritzades i posades en servei les instal·lacions de distribució i revisades i legalitzades les instal·lacions d’enllaç, l’usuari final de l’energia podrà dirigir-se a qualsevol Comercialitzadora d’ energia per a formalitzar el contracte de subministrament.

L’objectiu de la sessió és l’exposició del funcionament de la Distribuidora d’energia elèctrica i el plantejament i resolució dels possibles dubtes o preguntes freqüents amb el responsable de nous subministraments de la zona.

Documentació

Descarregar programa

Altres Jornades que s'han celebrat a l'APCE

Accedeixi a la nota resum, les fotografies i els continguts addicionals de jornades passades que s'han celebrat a l'APCE fent clic sobre la que sigui del seu interès.