Jornades

Anàlisi de la Fiscalitat Immobiliària en el context actual

JORNADA TARRAGONA

Dimecres, 12 de desembre de 2018.

CAMBRA DE COMERÇ DE TARRAGONA . Av. Pau Casals, 17 (43003 Tarragona)

La jornada tindrà per objectiu l’anàlisi dels aspectes que susciten una major controvèrsia en la pràctica fiscal de les principals activitats immobiliàries als efectes de la imposició tributària directa, indirecta i local.

En la primera ponència es realitzarà un anàlisi dels principals aspectes relatius a l’IVA que afecten a les operacions immobiliàries (deducció de l’impost, renúncia a l’exempció de l’impost, prorrata en l’impost, béns d’inversió) i a l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats  (tributació dels documents notarials que afecten a les operacions immobiliàries, exempcions en l’impost). Addicionalment, s’analitzaran determinades operacions immobiliàries amb l’objectiu d’identificar els aspectes més importants que afecten a la tributació indirecta de les mateixes.

En relació a la imposició directa en el sector immobiliari, es tractarà en particular de les entitats de lloguer d’habitatge en l’Impost sobre Societats, així com de la transmissió de l’empresa immobiliària familiar i la seva incidència en l’impost de successions i donacions, mitjançant diversos casos pràctics per a una millor assimilació dels temes tractats.

Finalment, en l’àmbit municipal i amb l’exposició d’exemples pràctics en supòsits de promocions immobiliàries, construccions d’edificis i lloguer o venda d’immobles, es tractaran les casuístiques més freqüents a nivell d’imposició local (IBI, ICIO, Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, Taxes, …).

Descarregar programa

Altres Jornades que s'han celebrat a l'APCE

Accedeixi a la nota resum, les fotografies i els continguts addicionals de jornades passades que s'han celebrat a l'APCE fent clic sobre la que sigui del seu interès.