Jornades

Assegurança de Protecció de Pagaments per Venda d’Habitatges Nous sobre Plànol

SESSIÓ PRÀCTICA

Dijous, 15 de març de 2018.

Una malaltia, un accident inesperat, una pèrdua d’algun membre de la família, a més de representar una tragèdia emocional, poden convertir-se en una crisi econòmica que podia evitar-se però que no es va creure necessària. Slora en col·laboració amb Ediseguros Mediación va presentar la primera assegurança dirigida al sector immobiliari que protegeix la venda d’habitatge nou davant pèrdues econòmiques greus o eventuals en el curs d’una sessió amb una ponència única dins del programa Aula Immobiliària de l’any en curs. La ponència va ser exposada pels Srs. Victor Tàpies, Director General de TYR i Josep Mª Añón, Soci de la mateixa companyia.

Van explicar d’entrada que la companyia garanteix el capital pendent de pagament de l’habitatge des de la signatura del contracte de compra-venda fins a la fi del calendari de pagaments previ al seu lliurament (amb una cobertura mínima de 6 mesos) o el lliurament de claus, en cas de defunció per accident o Invalidesa permanent absoluta també per accident.

A més, la pòlissa assegura el pagament de les quantitats periòdiques pendents del contracte de compra-venda de l’habitatge (cobertura pèrdua econòmica) en cas de pèrdua d’ingressos generada per una pèrdua Involuntària d’ocupació, incapacitat temporal o una hospitalització per accident (subjecte a condicions i límits de la pòlissa).

El Sr. Tàpies va precisar que “es tracta d’un producte que potencia les vendes ja que accelera la venda, alhora que serveix per diferenciar-se de la competència, demostra una preuada cura pel client i millora la reputació i la imatge”.

Alhora dona seguretat en la compra d’un habitatge nou atès que l’assergurança protegeix els pagaments a compte i el total del valor de l’habitatge de nova construcció davant pèrdues econòmiques greus o eventuals per part del comprador. Si aquesta situació es produís la pólissa cobreix les quotes pendents de pagament.

No hi ha dubte, van assenyalar també tots dos ponents, que per al comprador la pòlissa li proporciona tranquil·litat en un moment de major incertesa i seguretat des de l’instant de la signatura del contracto de compravenda fins al lliurament de les claus.

Van insistir a recordar que es tracta d’un segur universal, “tots els residents menors de 80 anys són assegurables”, van abundar. Per concloure van explicar que Slora és un mediador d’assegurances especialista en productes innovadors de responsabilitat social en diferents sectors i que el producte presentat permet vendre un habitatge abans, més i millor. “Abans perquè permet tancar abans la venda; més, per que es tracta d’un producte molt complet per pràcticament el mateix preu, molt valorat pel comprador; i millor, ja que es ven cuidant al comprador, a més de protegir-ho de l’impagament”.

La Sra. Elena Massot, Vicepresidenta de la APCE i Presidenta de Ediseguros Mediación, va presentar la sessió indicant que les assegurances funcionen sobre el principi bàsic de traslladar el risc. I una forma de disminuir o eliminar l’efecte negatiu de determinats imponderables són justament les assegurances, instruments que permeten avançar-se a les conseqüències dels fets futurs o incerts, buscant anul·lar totalment els seus efectes o remeiar-los en gran manera.

Documentació

Descarregar programa

 

Altres Jornades que s'han celebrat a l'APCE

Accedeixi a la nota resum, les fotografies i els continguts addicionals de jornades passades que s'han celebrat a l'APCE fent clic sobre la que sigui del seu interès.