Jornades

Avanç del Pla Director Urbanístic (PDU) de revisió dels sòls no sostenibles en l’àmbit del Litoral Gironí

SESSIÓ PRÀCTICA

Suspensió de tramitacions i llicències a la Costa Brava

Dimecres, 10 d’abril de 2019.

L’Associació de Promotors de Catalunya va celebrar una sessió sobre l’avanç del Pla Director Urbanístic (PDU) de revisió dels sòls sostenibles en l’àmbit del Litoral Gironí en la seu de l’APCE. En la presentació van participar el Secretari d’Hàbitat Urbà i Territori de la Generalitat de Catalunya, Sr. Agustí Serra, i el president de l’APCE, Sr. Lluís Marsà.

Agustí Serra va explicar que el PDU es va iniciar el 2015, moment en què Catalunya tenia un abast de 7.500 sectors de model discontinu, i es va decidir fer per àmbits territorials, començant per l’Alt Pirineu. Serra va comentar que en l’àmbit de la Costa Brava, el 17 de gener van incorporar a la franja de 500m de la costa tot una sèrie de sectors, de sòls urbanitzables i de sòls urbans no consolidats, aquells que responien a un model discontinu, de baixa densitat, amb pendents del 20%. Més tard van incorporar els solars amb pendents de més del 20%, amb la pretensió de desenvolupar una regulació que millori la seva adaptació des del punt de vista d’impacte mediambiental i paisatgístic. Agustí Serra va assegurar que “no volem modificar ni paràmetres ni aprofitaments, sinó aquestes implantacions”.

També va assenyalar que la previsió del Govern és d’aprovar inicialment aquest PDU a l’estiu, de cara al setembre, i que un cop aprovat inicialment aquest PDU, fixaran una normativa consensuada que tingui una certa uniformitat i coherència en el conjunt del territori, regulació que permetria que qualsevol llicència que s’hi adeqüés, se li aixecaria aquesta suspensió. Agustí Serra també va comentar que mentre s’està treballant en la redacció del document, s’estan portant a les reunions de la Comissió d’Urbanisme de Girona l’aixecament de suspensió de llicències sobre projectes, i reconeix l’error de l’administració en aquests casos.

Per part de l’APCE, el seu president, Lluís Marsà demanà que no s’aturin les obres en curs, ja que si passés es perdria definitivament la seguretat jurídica. “Hem de tenir en compte que, quan es parlar d’aturar obres d’immobles, s’està parlant de construccions ajustades al planejament general i amb llicència municipal concedida. I quan es parla d’urbanització de terrenys, s’està fent referència a actuacions urbanístiques, amb projectes aprovats d’acord amb el planejament general i parcial”, remarcà.

També expressà que el sector promotor creu encertat revisar planejaments antics; però que no hi poden haver tants desfasaments. Per Marsà, el més greu de tot plegat és que això es produeixi ara que, després de 10 anys de crisi, s’estaven començant per fi noves construccions i noves urbanitzacions a la costa. Des de l’APCE es va demanar al Secretari d’Hàbitat Urbà i Territori que, tal com es diu des del Govern, es puguin treure el més aviat possible de la moratòria aquells sòls que no tenen cap problema. I també que la resta es resolgui amb la màxima celeritat possible. “De no ser així, es produirà una aturada general de la construcció a la zona quan tot just estava començant, i això afectaria molt negativament a l’economia de la província de Girona” alertà.

En la jornada també van participar la Subdirectora General d’Estratègies Territorials i Coneixement del departament de Territori i Sostenibilitat, Sra. Maria Rosa Vilella, qui va entrar en detalls sobre l’avanç del PDU al Litoral Gironí i les zones afectades; el president del Gremi de Promotors i Constructors d’Edificis de Girona, Josep Maria Coll, que va traslladar les preocupacions i requeriments dels empresaris promotors de la zona vers el PDU; i el Secretari General Tècnic de l’APCE, Sr. Josep Donés, qui moderà la taula. Al final, es va celebrar un col·loqui en què van participar nombrosos assistents.

Descarregar programa

Altres Jornades que s'han celebrat a l'APCE

Accedeixi a la nota resum, les fotografies i els continguts addicionals de jornades passades que s'han celebrat a l'APCE fent clic sobre la que sigui del seu interès.