Jornades

Avanç del Pla Director Urbanístic (PDU) de revisió dels sòls no sostenibles en l’àmbit del Litoral Gironí

SESSIÓ PRÀCTICA

Suspensió de tramitacions i llicències a la Costa Brava

Dimecres, 10 d’abril de 2019.

El DOGC de 18 de gener de 2019 va publicar l’Edicte de 17 de gener de 2019, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona referent als municipis del litoral gironí, que suposa la suspensió de tramitacions d’instruments de planejament i de gestió, així com la concessió de llicències d’obra nova, en tots els sòls urbans i urbanitzables sense edificar situats en la franja de 500 metres del litoral gironí i ubicats majoritàriament en terrenys amb pendents superiors al 20%.

El DOGC núm. 7811 de 15 de febrer de 2019 va publicar l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en que s’aprova l’avanç del Pla director urbanístic (PDU) de revisió dels sòls no sostenibles en l’àmbit del litoral gironí. Igualment, s’ha acordat una extensió de la moratòria de tramitació de nous instruments de planejament i de gestió i de noves llicències d’edificació.

Descarregar programa

Altres Jornades que s'han celebrat a l'APCE

Accedeixi a la nota resum, les fotografies i els continguts addicionals de jornades passades que s'han celebrat a l'APCE fent clic sobre la que sigui del seu interès.