Jornades

Canal de comercialització de préstecs de Sareb

SESSIÓ PRÀCTICA

Anàlisi detallat de viabilitat i sostenibilitat de desenvolupaments urbanístics.

Dijous 26 juliol, 2018.

L’Associació de Promotors de Catalunya ha celebrat  una nova sessió de “L’Aula Immobiliària” en la qual es va explicar el nou canal de comercialització de préstecs de la Sareb. Aquesta nova eina va dirigida a inversors i professionals per a impulsar la desinversió de part de la cartera d’actius financers, facilitant el contacte i la presentació d’ofertes per part de tercers.

Durant la sessió, el director coordinador de territorials de la Sareb, Sr. Francisco Guitart, ha anunciat en primícia que l’entitat obrirà delegació territorial a Catalunya a finals de juliol, que també gestionarà els actius que tenen a les Balears i l’Aragó, acompanyat de la gerent territorial d’aquesta oficina, la Sra. Marijo Pérez, qui ha manifestat la necessitat de la Sareb d’anar de la mà dels proveïdors i dels promotors locals, per tal de dinamitzar els terminis per dur a terme les desinversions previstes.

La responsable del canal de préstecs de la Sareb, Sra. Paula León, ha explicat que el nou canal de comercialització de préstecs de la Sareb té com a objectiu incrementar la transparència dels actius de l’entitat gestora per tal de poder facilitar l’accés a qualsevol actor interessat en fer una oferta. Aquesta eina funciona totalment online i els actius es presenten a través de remeses, que s’anuncien durant un temps limitat al web del canal, amb informació limitada sobre els actius, per tal que els inversors i professionals interessats puguin consultar les dades dels mateixos, estudiar-les i realitzar -si així ho consideren- una primera oferta no vinculant en una data concreta fixada per la Sareb, que són estudiades pel Comitè de l’entitat, seleccionant tres inversors potencials als  quals se’ls enviarà la documentació de l’expedient (o expedients) perquè estudiïn tota la informació i presentin oferta vinculant. En total, el procés té un termini aproximat d’uns quatre mesos des que es publica la remesa al web fins que finalitza el procés de desinversió en la remesa.

En la sessió també han participat experts de consultoria i valorització de Gesvalt, que han parlat de la necessitat de realitzar una anàlisi de viabilitat i sostenibilitat dels desenvolupaments i plans urbanístics que permeti dur a terme els projectes amb garanties. En aquest sentit, el director de l’àrea Advisory Services de la companyia, Sr. Sergio Espadero, ha remarcat que la viabilitat i la sostenibilitat dels planejaments són les variables que més poden influir actualment en la consecució del desenvolupament, i ha explicat quins són els aspectes clau per dur a terme un bon anàlisi de viabilitat, tant en el cas de ser un planejament general com parcial. Espadero ha apostat per canviar la tendència tradicional de fixar l’enfoc només en la part financera per passar a un model multidisciplinari en el qual, a més financerament, també sigui viable a nivell tècnic, jurídic, organitzatiu, ambiental, comercial i social.

D’altra banda, el Sr. Carlos Escudero, consultor expert en anàlisis de sostenibilitat urbanística de Advisory Services  de Gesvalt, ha assegurat que l’informe de sostenibilitat és imprescindible per a qualsevol desenvolupament urbanístic, n’ha detallat les diferents parts, i ha assenyalat les qüestions ambientals i de sostenibilitat del projecte com els principals factors que poden fer decaure un projecte, posant diversos exemples de casos reals ocorreguts en diferents municipis d’arreu de l’Estat, que avalen la necessitat de disposar d’un informe de sostenibilitat correctament efectuat per evitar qualsevol incidència en el procés de desenvolupament del planejament.

La jornada ha  acabat amb un col·loqui en què els assistents han traslladat les seves consultes i preguntes als ponents.

Documentació

Descarregar programa

Altres Jornades que s'han celebrat a l'APCE

Accedeixi a la nota resum, les fotografies i els continguts addicionals de jornades passades que s'han celebrat a l'APCE fent clic sobre la que sigui del seu interès.