Jornades

Col·laboració público-privada per al desenvolupament de promocions d’habitatge assequible a Lleida

JORNADA

Divendres, 4 de novembre de 2022

Format presencial. Auditori de la COELL (Rambla de Ferran, 32 – 25007 – Lleida)

Catalunya compta amb una àmplia experiència de col·laboració publicoprivada de llarga tradició en gairebé tots els àmbits: des de la salut fins a l’educació, passant per la cultura o els serveis socials. L’habitatge no n’és l’excepció, encara que probablement no s’ha desenvolupat amb la mateixa intensitat com en altres camps, però a hores d’ara hi trobem múltiples exemples tant en l’àmbit de la rehabilitació com en el de la promoció. Aquesta fórmula de col·laboració eficient permet generar més habitatges per a paliar la demanda existent.

El Mecanisme de Recuperació i Resiliència significa una oportunitat per crear nous models i prototips d’actuació de l’Administració. El Programa d’ajuts a la construcció d’habitatges en arrendament social en edificis energèticament eficients que preveu el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió EuropeaNextGenerationEU té com objecte el finançament de la promoció d’habitatges i allotjaments de nova construcció o rehabilitació d’edificis no destinats actualment a habitatge, que es promoguin sobre sòls de titularitat publica, tant d’administracions públiques, organismes públics i altres entitats de dret públic, com d’empreses públiques, públic-privades i societats mercantils participades majoritàriament per les administracions públiques, que es qualifiquin com habitatges amb protecció oficial destinats a arrendament o cessió d’ús en règim general, o modalitat que els substitueixi, amb caràcter indefinit.

Unes experiències que haurien de marcar noves fórmules, amb voluntat de permanència, i per tant que vagin més enllà del marc temporal de l’aplicació de les subvencions que proporcionaran els Fons Next Generation.

Descarregar programa

Altres Jornades que s'han celebrat a l'APCE

Accedeixi a la nota resum, les fotografies i els continguts addicionals de jornades passades que s'han celebrat a l'APCE fent clic sobre la que sigui del seu interès.