Jornades

Comercialització d’obra aturada i sòl de Sareb a Lleida

SESSIÓ PRÀCTICA LLEIDA

Divendres, 24 de febrer de 2017.

Sareb està escometent la comercialització d’aquells actius d’obra en curs en els quals ha pres la decisió de no continuar la seva promoció. Els actius inclosos es troben en diferents circumstàncies de llicències, urbanisme o ocupació, pel que correspon al comprador completar una auditoria de compra suficient per assumir els riscos de la promoció pendent. La gestió comercial es durà a terme directament per Sareb, i està dirigida a professionals del sector immobiliari.

Sareb també ha dissenyat en col·laboració amb els seus Servicers un projecte de promoció comercial per a una part de les seves terres, mitjançant l’acció Microsite al web www.ocasionsuelosareb.com que tindrà lloc durant el exercici 2017. L’acció Microsite es va a desenvolupar en campanyes comercials successives, cadascuna d’elles, amb una selecció de sòls diferents, que apareixeran a la venda amb un preu promocional que només estarà vigent durant el termini de la campanya. Amb la finalització de cada campanya es retiraran tots els sòls de la mateixa i el preu promocional aplicat als mateixos deixarà de resultar aplicable.

Durant el 2017 es crearà una WEB on de mica en mica, tindran cabuda tots els sòls de SAREB.

Altres Jornades que s'han celebrat a l'APCE

Accedeixi a la nota resum, les fotografies i els continguts addicionals de jornades passades que s'han celebrat a l'APCE fent clic sobre la que sigui del seu interès.