Jornades

Comercialització d’obra aturada i sòl de Sareb

SESSIÓ PRÀCTICA

Dijous, 30 de juny de 2016.

Els Srs. Adolfo Blázquez, Director de Gestió de Vendes, Sòls i Singulars, Productes i Serveis i Ramón Lizasoain, Gerent d’Actius Singulars de la Sareb van presentar a l’Auditori de l’Associació de Promotors de Catalunya la nova de la campanya amb la qual la Societat de Gestió posa a la venda sòls i promocions residencials que va rebre sense finalitzar, així com alguns immobles d’ús terciari.

Pel que fa al sols finalistes destinats a la promoció immobiliària es podran construir 1.400 habitatges i tindran uns descomptes mitjans del 15%.Aquesta iniciativa comercial de la Sareb es desenvoluparà a través de 10 campanyes consecutives al llarg de tot l’any 2016. En una primera fase comercialitzarà 140 promocions residencials en 13 comunitats, amb gairebé 5.000 habitatges programats. L’oferta va dirigida a promotors locals interessats a finalitzar les obres i comercialitzar els habitatges. La majoria dels sòls es concentren a Catalunya.

Quant a les promocions pendents de finalitzar, el perímetre d’aquesta cartera està compost per 564 promocions, distribuïdes per totes les comunitats i que s’aniran publicant en fases successives. Els actius inclosos es troben en diferents circumstàncies de llicències, urbanisme o ocupació. Els actius s’adquireixen en el seu estat actual pel que el comprador deurà completar una auditoria de compra suficient per assumir íntegrament les obligacions i drets de la propietat dels actius. Sareb no assumeix responsabilitat en la informació comercial facilitada.

Per a la promoció comercial la Sareb ha dissenyat, en col·laboració amb les seves Servicers, un microsite (www.ocasionsuelosareb.com) on es mostraran durant dues o tres setmanes els sòls i promocions en oferta a un preu especial, amb les dades necessàries per realitzar una anàlisi immobiliària. Passat aquest període, els actius recuperaran el preu previ a l’oferta.

La recuperació que ha registrat el sector immobiliari ha fet que, una vegada superada la crisi, promocions encara pendents d’acabar tinguin viabilitat comercial. Suposa, per tant, una oportunitat d’inversió per als promotors locals, que coneixen amb detall el seu entorn i tenen capacitat de finalitzar aquestes obres i treure-les amb èxit al mercat.

En la presentació de la sessió, el Sr. Xavier Vilajoana, vicepresident de la APCE, va assenyalar que des de la seva creació pràcticament la compareixença anual de representants de la Sareb en l’Associació de Promotors de Catalunya per presentar nous projectes s’havia convertit en un clàssic dins del programa d’Aula Immobiliària, agraint la presència dels representants de la Societat de Gestió d’Actius Procedents de la Reestructuració Bancària en la presentació del programa.

Descarregar programa

Altres Jornades que s'han celebrat a l'APCE

Accedeixi a la nota resum, les fotografies i els continguts addicionals de jornades passades que s'han celebrat a l'APCE fent clic sobre la que sigui del seu interès.