Jornades

Comercialització d’obra parada i sòl de Sareb a Tarragona

SESSIÓ PRÀCTICA TARRAGONA

Dilluns, 12 de sptembre de 2016.

Sareb va a escometre la comercialització d’aquells actius d’obra en curs en els quals ha pres la decisió de no continuar la seva promoció. Els actius inclosos es troben en diferents circumstàncies de llicències, urbanisme o ocupació, per la qual cosa correspon al comprador completar una auditoria de compra suficient per assumir els riscos de la promoció pendent. La gestió comercial es durà a terme directament per Sareb, i està dirigida a professionals del sector immobiliari.

Sareb també ha dissenyat en col·laboració amb les seves Servicers un projecte de promoció comercial per a una part dels seus sòls, mitjançant l’acció Microsite en la web www.ocasionsuelosareb.com que tindrà lloc durant l’exercici 2016. L’acció Microsite es va a desenvolupar en campanyes comercials successives, cadascuna d’elles, amb una selecció de sòls diferents, que apareixeran a la venda amb un preu promocional que solament estarà vigent durant el termini de la campanya. Amb la finalització de cada campanya es retiraran tots els sòls de la mateixa i el preu promocional aplicat als mateixos deixarà de resultar aplicable.

Descarregar programa

Altres Jornades que s'han celebrat a l'APCE

Accedeixi a la nota resum, les fotografies i els continguts addicionals de jornades passades que s'han celebrat a l'APCE fent clic sobre la que sigui del seu interès.