Jornades

Concurs del Projecte de la Fàbrica de cartró de Sant Adrià de Besòs

SESSIÓ PRÀCTICA

Dimarts, 29 de gener de 2019.

L’Institut Català del sòl és el propietari d’una finca situada al terme municipal de Sant Adrià de Besòs, al front del riu Besòs, on havia estat instal·lada durant molts anys l’antiga fàbrica de cartró Llandrich. L’objecte del concurs és obtenir aportacions creatives en els camps de la innovació urbana, arquitectònica, ambiental, cultural, econòmica i social, buscant que la innovació s’adreci tant al contenidor com al contingut, més enllà del gest arquitectural, dins del marc que estableix el planejament vigent.

L’INCASÒL i l’Ajuntament de Sant Adrià fan una crida per a la constitució d’equips pluridisciplinaris disposats a innovar en la construcció i rehabilitació d’una arquitectura i d’uns espais públics adaptats als reptes que son propis del segle XXI. La pluralitat dels intervinents és intrínseca d’un projecte innovador. Es tracta d’ampliar la col·laboració a la esfera pública, que actua, en aquest cas, com a facilitador i garant dels objectius fixats.

Aquest concepte d’innovació va més enllà dels gestos arquitectònics per a centrar-se en aspectes contemporanis com són la construcció d’un espai públic i uns equipaments al servei del ciutadà, el reciclatge urbà, la barreja d’usos, els processos de construcció, el tractament energètic de les edificacions o l’ús dels materials.

Documentació

Descarregar programa

Altres Jornades que s'han celebrat a l'APCE

Accedeixi a la nota resum, les fotografies i els continguts addicionals de jornades passades que s'han celebrat a l'APCE fent clic sobre la que sigui del seu interès.