Jornades

Conjuntura Econòmica-Immobiliària i Perspectives

HABITATGE I FUTUR

Dijous, 3 d’octubre de 2019.

Auditori CaixaForum (Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8, 08038 Barcelona – proper a Plaça Espanya)

PROMOTORES I CONSTRUCTORES ANALITZEN ELS REPTES DE FUTUR DEL SECTOR

La Associació de Promotors de Catalunya (APCE), en col·laboració amb CaixaBank, ha organitzat una nova jornada emmarcada dins del cicle Habitatge i Futur, en la qual es va analitzar la conjuntura econòmica actual a nivell macro i sectorial, així com també es van apuntar els reptes de futur que té per davant el sector.

La inauguració d’aquesta sessió va ser a càrrec de l’Hble . Damià Calvet, Conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat  de Catalunya, acompanyat per la Directora Territorial de CaixaBank a Barcelona, Sra. Maria Alsina, i el president de l’APCE, Sr. Lluís Marsà.

En la seva presentació de benvinguda, Lluís Marsà va indicar que promoure habitatge a Catalunya s’està convertint en un repte, i va assenyalar que les recents mesures adoptades per part de les administracions -com per exemple les reserves del 30% para VPO a Barcelona, o la intenció de legislar intervenint el mercat del lloguer- que penalitzen als empreses amb capacitat per augmentar l’oferta d’habitatges són un dels principals factors que ressenten l’activitat promotora a Catalunya. Marsà va reiterar que aquests canvis normatius no suposen solució alguna al problema de l’accés a l’habitatge, sinó un llast a la progressiva recuperació del sector. Segons el parer del president de l’APCE, “la solució al problema de l’habitatge no passa per intervenir el mercat, ni per traslladar la responsabilitat del sector públic al privat. La solució passa per facilitar que es duguin a terme noves promocions d’habitatge assequible i fomentar mesures que afavoreixin aquest tipus de promocions de manera urgent”.

Per la seva banda, el Conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, Damià Calvet, va assenyalar el moment de desacceleració econòmica que afecta a tots els sectors d’activitat, i va destacar el paper de les administracions com a creadors de condicions adequades per a la conjuntura de manera que “molesti poc i tenint visió de llarg recorregut, que és el que necessita el sector.” El Conseller assegurà que el gran repte com administració és crear un parc d’habitatge de lloguer suficient i assequible, ja que, segons dades del seu departament, Catalunya disposa d’un parc d’habitatge en lloguer escàs, amb prou feines el 11%, i és el principal factor d’increment de les rendes, al qual cal fer front. Calvet també va incidir en la necessitat de crear les condicions necessàries que afavoreixin al sector, però que al mateix temps puguin solucionar el problema “radical” de l’accés a l’habitatge. Per això, Damià Calvet considera que només es pot dur a terme generant mesures urgents per fomentar l’habitatge en règim de lloguer assequible, i va anunciar que estan treballant en un nou Decret Llei enfocat a aconseguir incrementar el parc d’habitatge de lloguer assequible a curt termini, amb previsió de “posar-ho sobre la taula” abans de finals d’any.

Per la seva banda des de CaixaBank Research la seva economista sènior, Judit Monturiol, va indicar que des del 2015 el sector ha avançat amb signes positius, i espera que per aquest 2019 i 2020 els increments segueixin en positiu, però amb un ritme de creixement menor. Pel que fa a la demanda, Monturiol va indicar que la demanda estrangera està impulsant Barcelona, la Costa Mediterrània i les Illes Balears, amb un valor relatiu del 12,5% sobre el total de vendes. Al seu parer, “el potencial que té de creixement la demanda estrangera a mig termini és elevat, depenent de si es promouen les polítiques d’habitatge adequades.”

En la taula rodona, es va traslladar la visió del sector promotor constructor i patrimonial, de la mà d’Imma Amat (Amat Immobiliaris), Germán Fernández (Colliers International), Jordi Sans (Volumetric), i Eulàlia Tort (Grup Tort). En ella es van destacar la necessitat d’entendre que viure a l’Àrea Metropolitana és viure a la gran Barcelona, i la necessitat de potenciar aquesta visió per donar resposta a les necessitats d’habitatge actuals. També es va assenyalar la inestabilitat normativa i els seus perjudicis sobre el sector en els últims quatre anys, quan s’han aprovat set regulacions diferents sobre habitatge i urbanisme, i van demanar a les administracions polítiques d’habitatge adequades i eficaces, amb dotació pressupostària suficient, i recuperar la seguretat jurídica perduda en aquest temps amb normes consensuades i estables en el temps.

La cloenda de la jornada “Conjuntura Econòmica-Immobiliària i Perspectives” va anar a càrrec de Carlos Gramunt, director comercial de Banca d’empreses de CaixaBank, i d’Elena Massot, vicepresidenta primera de l’APCE. Gramunt va agrair als ponents la seva participació i va reiterar el compromís d’aquesta entitat financera amb el sector promotor i constructor a Catalunya, a través de la concessió de crèdits per al finançament de projectes immobiliaris. Per la seva banda, Elena Massot va ressaltar la importància de la construcció en l’economia catalana, representant el 4,7% del PIB, i el pes dels treballadors del sector en el total de població ocupada (+6,4%) al territori, i va demanar a les administracions i a tots els agents del sector diàleg per poder arribar a un Pacte Nacional per l’Habitatge i l’Urbanisme.

Documentació

Descarregar programa

Altres Jornades que s'han celebrat a l'APCE

Accedeixi a la nota resum, les fotografies i els continguts addicionals de jornades passades que s'han celebrat a l'APCE fent clic sobre la que sigui del seu interès.