Jornades

Conjuntura Econòmica-Immobiliària i Perspectives

JORNADA Habitatge i Futur

Dijous, 6 de juliol del 2017.

Va tenir lloc a l’auditori Cosmocaixa de Barcelona una jornada organitzada per l’Associació de Promotors de Catalunya, en col·laboració amb CaixaBank, destinada a analitzar l’actual conjuntura econòmica i la seva relació amb el sector immobiliari. En la mateixa van participar, a més del President de l’APCE, Lluis Marsà, el Secretari d’Estat d’Infraestructures, Transport i Habitatge del Ministeri de Foment, Julio Gómez-Pomar; el secretari d’Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat, Carles Sala; i el Director Territorial de CaixaBank, Jordi Nicolau, que va donar la benvinguda a tots els presents en nom l’entitat, directius de la mateixa i de diversos presidents i consellers delegats d’empreses promotores que van debatre el tema en dues Taules Rodones que van servir per deixar sentir la veu del sector en qüestions com la rehabilitació, el sòl i l’urbanisme, la presència de nous agents i el finançament.

Julio Gómez-Pomar va assenyalar que la construcció va ser motor del creixement abans de la crisi i que ara s’està recuperant. “És doncs un escenari que ens permet ser optimistes”, va assenyalar. Va abundar també a explicar l’evolució positiva del mercat laboral amb una reducció de l’índex d’atur i de com això s’ha deixat sentir al mercat immobiliari, indicant que les compravendes acabaran l’any al voltant de les 500.000 unitats venudes en tot el país. Sobre el mercat del lloguer, va dir que en 2016 va aconseguir el 22,2% del total del parc i que el volum de negoci de la rehabilitació havia aconseguit l’any 2015 els 37.700 milions d’euros.

Va explicar també els tres eixos de la política del Govern per al sector: propiciar la recuperació sostenible, garantir un habitatge digne per a tots els ciutadans i assentar les bases per aconseguir unes trames urbanes de qualitat. Per aconseguir aquests objectius l’executiu es recolza en el programa de reformes portat a terme des de l’anterior legislatura, en el sanejament del sector financer i en la reforma laboral. De cara al sector, en la revitalització del mercat del lloguer i en el foment de la renovació dels cascos urbans. Va abundar en l’important paper que ha de jugar en els propers anys per al sector el Pla Estatal d’Habitatge 2018-2021; un pla que incorpora ajudes al lloguer per a joves menors de 35 anys i majors de 65 i subvencions per a la rehabilitació i renovació urbana.

Va acabar la seva intervenció glossant les ajudes que en el període 2013-2016 havia rebut Catalunya per a rehabilitació, subsidiació i lloguers que va xifrar en 335 milions d’euros i a les quals havien tingut accés 58.000 famílies.

El Secretari d’Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat, Carles Sala va fer un breu balanç dels últims anys, incidint que “avui ens trobem en un context optimista”. Va precisar que el sector s’estava consolidant després d’anys d’atonia, encara que les xifres de producció estan encara allunyades de les quals serien de desitjar.

Va mostrar la seva preocupació per l’escassetat de sòl transformat per assentar la recuperació, per la falta d’accessibilitat per als joves que, actualment, no tenen les mateixes possibilitats que es van donar en altres èpoques no tan llunyanes i va apuntar els objectius bàsics: garantir noves llars –La Generalitat a través del Incasol ha començat a construir novament habitatges-, disposar un 5% del total del parc per a lloguer social i incrementar en un 15% els habitatges socials per poder atendre les necessitats més urgents.

A continuació va explicar el futur de les polítiques públiques de la Generalitat que va concretar en una proposta de Pla Territorial d’Habitatge a 15 anys, que actualment es troba en fase de participació pública i en la creació de marcs de futur que es concreten en una Llei de Territori, en la publicació d’un índex de preus de lloguer i en al Pla Estatal d’Habitatge; uns eixos bàsics que han de proporcionar normes estables perdurables en el temps.

Amb posterioritat, Oriol Aspachs, Director de Macroeconomia de CaixaBank, va traçar un dibuix de la situació en tres estadis: a nivell global internacional, amb un balanç molt millor que fa dos anys; a nivell d’Espanya, que va traduir en un període de forta recuperació; i del sector immobiliari que va definir com afermat en un nou cicle alcista.

A l’inici de la sessió, el President de la APCE va explicar la situació del sector a Catalunya, assenyalant que la consolidació del cicle de recuperació en el sector immobiliari residencial era una realitat. Els tres primers mesos de 2017 confirmen la persistència de la producció d’habitatges a Catalunya, havent-se iniciat un total de 3.076 unitats, xifra que suposa una augment del 50,1% en comparació del mateix període de 2016. D’igual forma, les compravendes s’han incrementat en un primer trimestre espectacular, amb un augment inter-trimestral del 31,7%, el més elevat dels últims sis anys.

Va apuntar també que el lloguer havia sortit reforçat de la crisi, que ha passat de ser pràcticament residual al parc d’habitatges a tenir un pes important, que el seu ressorgir ha vingut tant des del costat de l’oferta com del de la demanda i va qüestionar que els successius governs democràtics no hagin apostat pel desenvolupament del mercat del lloguer el que ha portat a no tenir un parc públic d’habitatges de lloguer eficient i ben estructurat en quantitat i qualitat. Es va mostrar favorable a les ajudes contingudes en el projecte de Pla Estatal d’Habitatge 2018-2021 i, referint-se a l’okupació d’habitatges va precisar que és necessari la incorporació en l’ordenament jurídic espanyol d’un supòsit específic per al tractament d’aquests casos amb la celeritat que requereix el problema, modificant l’article 250.1 de la Llei 1/2000, de 7 de gener, d’enjudiciament civil, regulant la possibilitat d’interposició d’un judici verbal per recuperar immediatament la possessió d’un habitatge ocupat il·legalment.

Per finalitzar l’acte, Elena Massot, vicepresidenta de l’Associació de Promotors de Catalunya, va presentar a Carles Casanovas, Director del Negoci Promotor de CaixaBank, que va explicar el paper del finançament, i es va remetre al rol que l’entitat realitza d’acompanyament a les empreses promotores en el finançament dels seus respectius projectes immobiliaris.

Descarregar programa

Altres Jornades que s'han celebrat a l'APCE

Accedeixi a la nota resum, les fotografies i els continguts addicionals de jornades passades que s'han celebrat a l'APCE fent clic sobre la que sigui del seu interès.