Jornades

Consideracions pràctiques en el reinici d’obres paralitzades

JORNADA

25 novembre 2014

En presentar el contingut de la sessió, Josep Donés, Secretari General de la FECAPCE, va exposar la nova pròrroga general de llicències per 1 any més, és a dir fins al 31 de desembre de 2015.

Es van abordar tots els aspectes que incideixen sobre la represa d’una obra sense finalitzar. Respecte de la prevenció de riscos laborals el Director de Zona de Catalunya d’MC Prevenció, Roberto Navarro, va detallar que la seva companyia havia augmentat en aquest any la sol·licitud de serveis. Per la seva banda, Daniel Agut, Director Tècnic de Projecte d’Asefa, S.A., va indicar que les opcions asseguradores cobreixen totes les necessitats per a la represa de les obres, i que l’essencial és garantir l’estructura.

Bernat Mullerat, soci de Cuatrecasas, Gonçalves Pereyra, va assenyalar que els nous contractes en la represa d’obres paralitzades no suposaven variacions en la responsabilitat dels agents si aquests eren els mateixos que les havien començat, i va afirmar que els tècnics que signin el Certificat Final d’Obra seran els responsables finals de la mateixa. Daniel Cuyás, associat a Cuatrecasas, Gonçalves Pereyra, va detallar la possibilitat de sol·licitar a l’administració la devolució de determinats impostos, especialment l’ICIO.

Per la seva banda Lluís Marsà, President de l’APCE, va indicar que les obres inacabades haurien de ser una prioritat urbanística a la planificació i va reclamar una sensibilitat especial.

Descarregar programa de la sessió

Altres Jornades que s'han celebrat a l'APCE

Accedeixi a la nota resum, les fotografies i els continguts addicionals de jornades passades que s'han celebrat a l'APCE fent clic sobre la que sigui del seu interès.