Jornades

Decret Llei 50/2020 de mesures urgents per estimular la promoció d’habitatge amb protecció oficial i de noves modalitats d’allotjament en règim de lloguer

JORNADA

Dijous 14 de gener de 2021

Sessió realitzada per Webinar.

El mes de desembre passat, la Generalitat de Catalunya va aprovar el “Decret Llei 50/2020 de mesuris urgents per estimular la promoció d’habitatge amb protecció oficial i de noves modalitats d’allotjament en règim de lloguer”, i l’Associació de Promotors  de Catalunya (APCE) ha organitzat una sessió online per a donar a conèixer els detalls d’aquesta nova normativa que afecta el sector promotor i constructor a Catalunya, en la qual s’ha comptat amb la participació d’Agustí Serra, Secretari de l’Agenda Urbana i Territori del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, i Jaume Fornt, director de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, acompanyats pel president d’APCE, Lluís Marsà.

Durant la presentació, Lluís Marsà va indicar que aquesta norma respon a una petició que des de l’APCE es portava fent a les administracions des de fa anys, com és l’actualització del preu dels mòduls, que no s’havien revisat des de 2007, mentre que els costos de construcció han pujat des de llavors per sobre del 40%. Segons Marsà, aquesta revisió permetrà poder edificar immobles de venda o lloguer en sòls de reserva d’HPO .

El president de l’APCE també va destacar com a positiu que aquest decret estableixi una sèrie de modificacions en les lleis d’urbanisme i habitatge que permetran poder edificar allotjaments amb espais compartits, una altra de les peticions reiterades pel sector des de fa temps. Marsà va considerar que a través del Coliving es podrà resoldre una necessitat específica que, per falta del producte adequat, fins al moment ha vist incrementada la pressió de la demanda sobre l’oferta en el mercat en ocupar habitatges en lloguer. “Amb aquest marc normatiu que permet desenvolupar el Coliving, es podrà rebaixar aquesta tensió i disposar de diversos productes segons les necessitats habitacionals”, va assegurar el president d’APCE.

Per part seva, el Secretari de l’Agenda  Urbana i Territori de la Generalitat de Catalunya, Agustí Serra, va explicar que aquest decret emana del DL 17/2019, que fixa les directrius de la política d’habitatge a Catalunya per a donar resposta a la gran necessitat de construir habitatge assequible i social, creant les condicions perquè al sector privat li pugui interessar la construcció de VPO, fixant les condicions per a poder incentivar l’habitatge assequible, i obligant les administracions a mobilitzar sòl públic, entre altres, ja que en aquests moments el parc d’habitatge protegit arriba a penes a les 13.000 unitats a Catalunya.

Per a Serra la bona fórmula per a construir habitatge protegit es basa en tres elements: disponibilitat de sòl, tenir ajudes a l’altura -donant garanties al promotor del cobrament de les rendes i ajudes a les persones amb dificultats per a pagar el lloguer d’un habitatge assequible- i oferir uns mòduls que siguin econòmicament viables per als promotors.

El director de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, Jaume Fornt, va indicar que els mòduls s’actualitzaran automàticament el primer de gener de cada any, començant l’1 de gener de 2022, d’acord amb la variació percentual experimentada per l’IPC en la data de l’actualització, i que publicaran anualment els preus i les rendes màximes actualitzades. També va assenyalar que s’han establert tres tipologies de necessitats, que no de mòduls, ja que la seva idea és la de tendir cap a un mòdul únic íntimament associat als costos de construcció, ja que, segons Fornt, “si no, cap promotor podrà iniciar una promoció, ni públic ni privat”.

En la jornada també es va explicar la nova regulació d’una nova figura residencial: els edificis d’habitatges amb espais d’ús comunitari, com són el Coliving, el Cohousing, les cooperatives d’habitatge, etc.). En aquest sentit, Agustí Serra va explicar que, amb aquesta regulació, es permet el desenvolupament de noves fórmules d’habitatge en lloguer que poden donar resposta a una demanda determinada.

Unes fórmules que recullen els AEC (allotjaments amb espais comuns complementaris amb una superfície útil de 36m2) que es poden desenvolupar en zones amb sòl d’ús d’habitatge, i els ADEC (allotjaments dotacionals amb espais comuns complementaris amb una superfície útil de 30m2) en sòls qualificats com a equipaments comunitaris.

Documentació

Descarregar programa

Altres Jornades que s'han celebrat a l'APCE

Accedeixi a la nota resum, les fotografies i els continguts addicionals de jornades passades que s'han celebrat a l'APCE fent clic sobre la que sigui del seu interès.