Jornades

Decret Llei 6/2024, de 24 d’abril, de mesures urgents en matèria d’habitatge

JORNADA

Dilluns, 29 d’abril de 2024

Format presencial i online

Jornada exclusiva per a associats a l’APCE

El Govern de la Generalitat ha aprovat un Decret llei que regula els arrendaments temporals i el lloguer d’habitacions. La norma, que conté també unes obligacions en materia d’informació i un règim sancionador, pretén garantir l’efectiva i directa aplicació de les mesures que preveu la Llei estatal pel dret a l’habitatge respecte a la limitació dels preus del lloguer.

D’altra banda, la nova norma reforça la capacitat de la Generalitat d’augmentar el parc públic. Doncs la norma preveu que l’Administració tingui dret preferent de compra sobre la transmissió d’habitatges en zones declarades de mercat residencial tensat.

Es recorda que els decrets llei són disposicions legislatives provisionals, aprovades pel Govern, que tenen una vigència de trenta dies hàbils. Dins d’aquest termini, el Parlament els pot validar, amb la qual cosa mantenen la vigència, o els pot derogar. Si el termini fineix sense que el Parlament els hagi validat, resten derogats. En aquests moments el estar el Parlament dissolt per la convocatòria d’eleccions, l’òrgan encarregat de la validació o derogació del present Decret Llei 6/2024 serà la Diputació Permanent del Parlament.

Descarregar programa

Documentació

Altres Jornades que s'han celebrat a l'APCE

Accedeixi a la nota resum, les fotografies i els continguts addicionals de jornades passades que s'han celebrat a l'APCE fent clic sobre la que sigui del seu interès.