Jornades

Desplegament de la Ley por el Derecho a la Vivienda. Publicació de les ZMRT i Índex de preus de referència

HABITATGE I FUTUR

Dimecres, 20 de març de 2024

Format presencial i online

Jornada exclusiva per associats i alumnes del Seminari “El nuevo entorno en la gestión de la empresa inmobiliaria en alquiler”

La Ley por el Derecho a la Vivienda desenvolupa el dret recollit en la Constitució a un habitatge digne. Busca ajudar a aquells col·lectius amb més dificultats d’accés a aquest bé amb mesures com la limitació del preu del lloguer o l’impuls dels habitatges públics.

Recentment s’han publicat les Zones de Mercat Residencial Tensionat (ZMRT) i el sistema d’Índex de preus de referència per a fer efectiva la limitació de rendes de lloguer a Catalunya.

Descarregar programa

Documentació presentada

Altres Jornades que s'han celebrat a l'APCE

Accedeixi a la nota resum, les fotografies i els continguts addicionals de jornades passades que s'han celebrat a l'APCE fent clic sobre la que sigui del seu interès.