Jornades

Eficiència Energètica en Edificis

JORNADA

Dimecres 27 de gener de 2021

Sessió realitzada per Webinar.

L’eficiència energètica dels edificis juga un paper cada cop més important en la transició cap a un nou model energètic. A Catalunya el 60% del parc d’habitatges és anterior al 1980, data en què es va iniciar el marc normatiu obligatori de l’aïllament tèrmic. Des de l’1 de novembre de 2007, a Catalunya els edificis de nova construcció han de disposar d’un certificat energètic, i des de l’1 de juny de 2013 també és obligatori per als edificis i habitatges ja existents que es lloguin o es venguin. Alhora, l’àmbit d’aplicació inclou els edificis o parts d’edificis que una autoritat pública ocupi amb més de 250 m2 i siguin freqüentats habitualment pel públic.

És per aquest motiu que l’APCE organitzà una sessió online per explicar l’aprovació de la concessió de subvencions al Programa d’ajuts per a actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents (PREE). Per a conèixer el detalls d’aquest programa i les solucions en rehabilitació energètica existents al mercat, l’Associació va organitzar un webinar en què va participar Lluís Morer, Cap de l’Àrea d’estalvi i eficiència energètica de l’Institut Català d’Energia (ICAEN), qui va explicar els objectius d’aquest programa, que compta amb un pressupost del Fons Nacional d’Eficiència Energètica i FEDER de 43,8MEUR, repartits en la Opció A (edificis sencers) amb un total de 33.855.000€ i l’opció B (parts d’edificis) amb 10.000.000€. El programa té una vigència des del 4/12/2020 fins el 31/07/2021 o quan s’esgoti el pressupost, dirigit a actuacions en edificis existents que siguin d’habitatge unifamiliar, de tipologia residencial col·lectiva d’habitatge, o edificis de qualsevol altre ús (administratiu, sanitari, cultural, etc.)

Morer va indicar que aquest programa va dirigit a dur a terme actuacions de millora energètica de l’envolupant tèrmica, la millora de les instal·lacions de climatització, ventilació i ACS, i la millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació. Entre els requisits a complir destaquen que siguin edificis existents i construïts amb anterioritat a 2007, que les actuacions han de millorar la qualificació energètica d’emissions en, com a mínim, una lletra (kg CO2/m2·any), que cada actuació justifiqui com a mínim un estalvi d‘energia final d’un 10% entre l’edifici abans i després del projecte de rehabilitació, i que el cost elegible mínim del projecte de rehabilitació sigui superior als 10.000,00€ sense IVA, entre d’altres requeriments. La quantia dels ajuts por oscil·lar entre el 15% i el 35% sobre el cost elegible segons la opció d’edifici i la tipologia d’actuació, tot i que poden haver-hi ajuts addicionals per criteris socials, d’eficiència energètica, i si es duu a terme més d’una actuació de millora.

Pel que fa als productes i serveis existents en el mercat per a dur a terme una rehabilitació energètica en edificis, Montse Rubio, enginyera de camins de l’Oficina Tècnica d’Italsan, va ensenyar el sistema Niron, que ofereix la companyia per a la reducció energètica en edificis i de residus durant la construcció. Des de Saunier Duval, Íñigo Aldecoa-Otalora, director de nova Edificació va explicar com la rehabilitació energètica impacte en l’eficiència del parc immobiliari espanyol, així com els serveis que ofereix Saunier en aquesta matèria. Per últim, Carme Vera, responsable de preinscripció zona Est de Placo, va comentar les mesures passives en rehabilitació energètica dels edificis, que poden realitzar-se amb una inversió reduïda i oferir una major rendibilitat a llarg termini.

Documentació

Descarregar programa

Altres Jornades que s'han celebrat a l'APCE

Accedeixi a la nota resum, les fotografies i els continguts addicionals de jornades passades que s'han celebrat a l'APCE fent clic sobre la que sigui del seu interès.