Jornades

Eficiència energètica i canvi climàtic: Edificis de consum d’energia gairebé nul

SESSIÓ PRÀCTICA

Dilluns, 19 de desembre de 2016.

El canvi climàtic i els impactes derivats d’aquest fenomen són un dels reptes actuals de caràcter global més importants als quals la societat ha de fer front. La UE ha assumit el paper de lideratge en les polítiques sobre eficiència energètica i canvi climàtic a través d’un conjunt de directives que marquen com a objectiu incrementar l’ús de les energies renovables fins a un 20% del consum brut d’energia final, reduir en un 20% el consum d’energia primària, i reduir els emissions de gasos amb efecte hivernacle un 20% en l’horitzó de l’any 2020. A nivell sectorial, els estats membres han d’assegurar que, com a més tard el 31 de desembre de 2020, tots els edificis de nova construcció compleixin l’objectiu de consum gairebé nul.

Per parlar d’aquest tema, la APCE va convidar al Coordinador de la Unitat d’Edificació Sostenible (Ministeri de Foment), Sr. Luis Vega; al Director del Programa d’Eficiència Energètica del ICAEN, Sr. Lluís Moner, i als Srs. Adán Fernández i Iván Castany, Director a Catalunya i Responsable de Climatització per a Espanya i Portugal, respectivament, de la companyia Uponor.

Va haver-hi coincidència d’opinions sobre la necessitat d’aconseguir aquestes xifres en el termini que determina la UE ja que tots els països membres estan en disposició de poder-ho complir. Sobre la construcció es va abundar que la rehabilitació és el subsector que en major mesura precisa actuacions determinants, més que als edificis de nova construcció.

Luis Vega es va referir específicament al concepte d’edifici de consum d’energia gairebé nul, al que va definir com un “concepte dinàmic i evolutiu que haurà d’anar adaptant-se a les condicions tecnològiques, econòmiques, energètiques…etc. a cada moment” i que, a més, el repte del 2020 no és un final de trajecte, sinó que la societat ha de continuar amb acords encara més ambiciosos per 2030 i 2050.

Documentació

Descarregar programa

Altres Jornades que s'han celebrat a l'APCE

Accedeixi a la nota resum, les fotografies i els continguts addicionals de jornades passades que s'han celebrat a l'APCE fent clic sobre la que sigui del seu interès.