Jornades

El futur de l’edificació: Lean Construction

JORNADA

Dijous, 12 de juliol de 2018.

El passat 12 de juliol, l’Associació de Promotors de Catalunya va celebrar una jornada sobre el Lean Construction, un nou model productiu basat en la optimització de recursos en les activitats de valor afegit en el sector promotor i constructor per treure més rendiment i obtenir millores en la qualitat, els terminis, i en el cost del projecte d’edificació.

Desde l’iTec, el director de l’Àrea de Construcció, Sr. Miguel Ángel Gonzalo, i la cap del Projecte Lean, Sra. Montse Durán, van explicar en què consisteix el Lean Construction, i com la seva aplicació pot ajudar en generar un model de canvi en el sector, amb un nou enfoc basat en el treball col·laboratiu, la gestió integral de tot el cicle de vida del projecte, la digitalització de processos, la innovació, i la sostenibilitat en la construcció, entre d’altres aspectes. El Lean Construction és una eina que es basa en l’establiment d’un sistema de planejament basat en la implicació des de l’inici del projecte d’edificació per part de tots els actors que hi intervenen durant tot el seu procés (arquitectes, constructors, subcontractistes, promotor etc.), elaborant una bona planificació general del projecte que sigui realista i consensuada entre tots els agents implicats, estructurada per setmanes i marcant les fites, fet que permetrà ajustar millor els terminis i un estalvi en matèria de costos imprevistos.

En l’aplicació pràctica, la sessió va comptar amb la participació de la Sra. Anna Guanter, directora d’Innovació Immobiliària de SDIN, que va explicar el seu cas pràctic d’aplicació del Lean en una de les seves promocions. Guanter va remarcar la necessitat del sector de canviar els procediments per tal de no perdre temps ni materials durant el procés d’edificació. Per a ella, el Lean Construction suposa un canvi en la relació amb els proveïdors i tots els actors que intervenen en la projecció d’una promoció, més de col·laboració i de confiança, i on tots els agents han buscat conjuntament l’eficiència i una gestió de costos que evités que s’incrementessin.

La gestió energètica dels edificis per a fer-los més sostenibles és un altre dels elements destacats de la filosofia Lean. Per aquest motiu, la jornada va comptar amb la ponència del Sr. José Manuel Domínguez, responsable de prescripció de Nedgia (Grup Naturgy), qui va assenyalar l’aplicació de solucions econòmiques i fiables com la demanda actual dels clients i consumidors d’habitatges, adaptades a les necessitats del s.XXI, i com a través del gas natural es pot obtenir un confort tèrmic a un preu assequible. També va participar la Sra. Carmen Vera, responsable de prescripció de Saint Gobain Placo, qui va exposar les solucions que ofereix l’empresa per a aconseguir un habitatge eficient, un aspecte important en la filosofia Lean. Aquestes solucions constructives sostenibles s’apliquen a l’evolvent de l’edifici, fet que permet aconseguir una demanda energètica en calefacció propera a nivell de casa passiva i que, al mateix temps, proporcionen òptims resultats pel que fa a confort tèrmic i acústic, confort visual i una major qualitat de l’aire interior. Per la seva part, la Sra. Miryam Salvador, Architects & ID Channel Manager d’Schneider Electric, va destacar la importància de la connectivitat de les llars com a element intuïtiu que permet disposar d’edificis més connectables, sostenibles, eficients, confortables i segurs; i va presentar les solucions que ofereix Schneider Electric en matèria de gestió energètica i automatització de llars connectades a través d’una aplicació mòbil.

La jornada la va clausurar el Sr. Jordi Sanuy, director de Quaklitat de l’Edificació de la Generalitat de Catalunya, qui va destacar la rehabilitació com el gran repte de l’edificació, basada en tres eixos centrals: habitabilitat, accessibilitat, i eficiència energètica. Segons Sanuy, s’ha de promoure una cultura de rehabilitat i que siguin les mateixes comunitats de propietaris les que s’autoimposin tant la inversió con el termini d’execució de les millores a realitzar en els seus respectius edificis. Segons les previsions del Govern, aquest any espera rebre un mínim de 25.000 sol·licituds de certificats d’ITE, i que, segons les dades de què disposa -corresponents al primer semestre de 2018-,  el nou decret 67/2015 de 5 de maig per al foment del deure de conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis d’habitatges, mitjançant les inspeccions tècniques i el llibre de l’edifici, el 16% dels edificis a Catalunya no tenen cap deficiència, mentre que el 46% presentarien deficiències lleus; un 2% tenen deficiències greus, i un 0,05% tenen deficiències molt greus.

Documentació

Descarregar programa

 

Altres Jornades que s'han celebrat a l'APCE

Accedeixi a la nota resum, les fotografies i els continguts addicionals de jornades passades que s'han celebrat a l'APCE fent clic sobre la que sigui del seu interès.