Jornades

El futur de les polítiques d’habitatge a Espanya

HABITATGE I FUTUR

Divendres, 8 de febrer de 2019.

El passat 8 de febrer es va celebrar a la seu de l’APCE una nova sessió del cicle Habitatge i Futur, que en aquesta ocasió va comptar amb la participació de la Secretària General d’Habitatge del Ministeri de Foment, Sra. Helena Beunza.

En la presentació, el president de l’APCE, Lluís Marsà, va incidir en la necessitat de disposar d’un parc públic d’habitatge protegit, i va estendre la mà del sector per a col·laborar amb les administracions públiques en aquesta matèria. En aquest sentit, Marsà va remarcar que el sector privat ha construït la gran part de l’habitatge protegit dels darrers anys a l’Estat i a Catalunya, i amb dades recents del propi Ministeri de Foment, corresponents als primers nou mesos de 2018, a Catalunya es van construir 378 habitatges, 3158 van construir-se per promotores privades, mentre que només 60 els van fer els promotors públics. Marsà va assegurar que si el sector privat no construeix més habitatge protegit es deu a que els costos de producció han augmentat considerablement, mentre que els mòduls per HPO no ho han fet en consonància; i considera necessària una actualització dels mateixos per tal de poder donar resposta a la demanda social en matèria d’habitatge protegit.

Sota el títol “El futur de les polítiques d’habitatge a Espanya”, Helena Beunza va realitzar un repàs de l’evolució de les polítiques d’habitatge des de 2008, i va apuntar els objectius de l’actual govern en aquesta matèria. La Secretària General d’Habitatge va reconèixer “l’escàs parc públic d’habitatge social a Espanya” que, segons les seves dades, estaria en al voltant d’un 2% o inferior, enfront dels percentatges dels països del nostre entorn, que registren entre un 16 i un 18% de parc social d’habitatge. Helena Beunza va assegurar que actualment les administracions públiques no tenen capacitat de reacció per exercir aquelles funcions -o aquella part de les polítiques en matèria d’habitatge- que han d’exercir en l’àmbit especialment de les famílies vulnerables o “d’aquelles famílies que han estat expulsades del mercat”. Dins d’aquest escàs parc social, Beunza va apuntar que a Espanya ens trobem també amb la falta d’un parc d’habitatge assequible en lloguer. Segons ella, durant els últims anys hi ha hagut política estatal d’habitatge, però encaminada a l’habitatge en propietat. Per Beunza aquestes polítiques van funcionar durant un cert període de temps, però no van ser capaces de readaptar-se a les necessitats canviants.

En la seva exposició, Helena Beunza també va plantejar els objectius del Govern en matèria de polítiques estatals d’habitatge, entre els quals va destacar la reforma de la regulació de la seguretat jurídica en el planejament urbanístic. Al seu parer, és una reforma necessària i va assegurar que estan treballant en l’elaboració d’un paquet de mesures sobre la naturalesa del planejament, sobre les causes de nul·litat i les d’anul·labilitat, i que preveien elaborar com a Reial Decret Llei. Aquesta reforma també intentaria introduir elements de foment de la gestió àgil de les gestions urbanístiques -llicències, reparcel·lacions, etc.- encara que ja va alerta de la seva complexitat, ja que és una competència de les comunitats autònomes i dels ajuntaments. En aquest sentit, la Secretària General d’Habitatge del Ministeri va afirmar que “no pot ser que es triguin 18 mesos a obtenir una llicència, quan una llicència és un acte reglat en el qual no deuria entrar en joc cap tipus de discrecionalitat, i tractar-se només de comprovar que es compleixen els paràmetres urbanístics i no una altra sèrie de qüestions que avui dia s’estan analitzant per part dels ajuntaments.”

El Ministeri també està treballant en la reorientació del Pla Estatal d’Habitatge 2018-2021. Helena Beunza es va mostrar satisfeta amb l’execució de l’exercici 2018, que pràcticament s’ha executat el 100%, i preveu l’impuls d’aquelles actuacions en aquells sectors que necessiten una actuació directa de l’administració, així com també de la participació del tercer sector, implementant la col·laboració públic-privada, especialment en matèria d’habitatge social. Respecte al pla anunciat pel Ministre de Foment per a la construcció de 20.000 habitatges de lloguer social o lloguer assequible, va comentar que s’actuarà amb el sòl que té SEPES, redirigint-se l’actuació. Un altre dels objectius que va assenyalar Beunza va ser la millora del finançament a través de l’ICO, i la creació d’un observatori d’habitatge i sòl, entre altres accions que es plantegen des del Ministeri de Foment.

Després de la presentació de la Secretària General d’Habitatge es va obrir un col·loqui amb un nodrit grup d’assistents.

Descarregar programa

Altres Jornades que s'han celebrat a l'APCE

Accedeixi a la nota resum, les fotografies i els continguts addicionals de jornades passades que s'han celebrat a l'APCE fent clic sobre la que sigui del seu interès.