Jornades

El futur de les polítiques d’habitatge: nou escenari del Pla d’Habitatge

JORNADA Habitatge i Futur

Dijous, 26 d’abril de 2018.

L’APCE ha celebrat una nova sessió del cicle “Habitatge i Futur” en què s’ha debatut sobre el futur de les polítiques d’habitatge, fent especial esment del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, aprovat pel Govern espanyol i publicat al BOE el passat 10 de març.

A la presentació, el president de l’APCE, Lluís Marsà, ha fet un breu repàs de la situació del sector immobiliari a Catalunya, i ha plantejat alguns reptes als quals s’enfronta tant el sector com les administracions. Marsà també s’ha centrat en el nou Plan Estatal de Vivienda, indicant que, si bé l’APCE considera que “és un pas en la bona direcció, hauria d’haver estat més ambiciós, especialment a nivell de dotació econòmica”.

El president de l’APCE ha destacat el programa per al foment del parc immobiliari de lloguer social, que les empreses promotores consideren molt important, i ha lamentat que el document final no contempli l’actualització, utilitzant l’IPC com a indicador de referència, de las rendes de lloguer per a les promocions que s’acullin a aquestes ajudes, tal com va demanar l’APCE al Ministeri durant el tràmit d’elaboració. Lluís Marsà també ha senyalat com a negatiu que tampoc s’inclogués en el document final que el programa de construcció d’habitatges de lloguer pogués fer-se extensiu a promocions que no destinessin tots els habitatges a lloguer protegit. Per a Marsà aquesta proposta encaixava molt amb les característiques de les reserves d’HPO de l’Àrea Metropolitana.

El director general d’Arquitectura, Habitatge i Sòl del Ministeri de Foment, Antonio Aguilar, ha assenyalat el foment de l’accés a l’habitatge, la sostenibilitat (tant d’estalvi energètic com de la millora en l’accessibilitat en els edificis), i la gestió urbanística com les prioritats del Ministeri en matèria d’habitatge i urbanisme. En aquest sentit, ha afirmat que “els temps que són necessaris per a aprovar un pla general, un pla parcial, o un projecte d’urbanització o una concessió de llicència d’edificació no són admissibles”, i considera que és un aspecte que s’ha de corregir a mig i llarg termini.

En referència al Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, ha explicat que els nou programes que contempla reflecteixen les necessitats que els van traslladar les CCAA en matèria de lloguer, rehabilitació i regeneració urbana. Pel que fa al lloguer, Aguilar ha afirmat que hi ha d’altres vies per ajudar tant a l’oferta com a la demanda, com són els incentius fiscals que, segons el seu parer, són més eficaços perquè van directament a la persona o a l’empresa.

Antonio Aguilar també ha reconegut que al Pla actual encara hi ha qüestions a resoldre, com ara l’actualització de les rendes per a les promociones de pisos de lloguer. “És un problema que resoldrem perquè ha d’existir algun tipus d’actualització” ha dit Aguilar, qui espera poder firmar el Conveni Marc amb la Generalitat en el termini aproximat d’un parell de mesos.

En la seva intervenció, el Secretari General d’Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat de Catalunya, Carles Sala, ha valorat el pla, tot i que ha matisat que voldrien haver pogut dedicar-se a polítiques estructurals i superar el curt termini, fet que no serà possible segons ell. Sala ha anunciat que a Catalunya s’obriran quatre de les nou línies contemplades en el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 que se centren en el lloguer, la rehabilitació i la regeneració urbana.

Sobre la dotació econòmica del pla, la considera insuficient (la Generalitat rebrà 52 milions d’euros anuals durant els propers quatre anys, és a dir, un 14,5% anual, molt per sota del PIB de Catalunya, en un 19%) i ha avançat que la Generalitat no podrà elevar el sostre de les rendes de lloguer per a les promocions destinades a lloguer social, que actualment està fixat en 600 euros mensuals. Sala considera que és necessari treballar altres aspectes pressupostaris, como la falta de una línia de finançament -via el ICO o altres organismes, i complementària a l’ajuda a la promoció d’habitatges de lloguer social- similar a la impulsada per la Generalitat a través de l’ Institut Català de Finances (ICF).

Segons Carles Sala, “les Administracions Públiques ens estem quedant sense capacitat per a influir de manera decisiva en el dret a l’habitatge”, i considera que aquesta prioritat social no té una resposta pressupostaria adequada. És per això que el Secretari General d’Habitatge i Millora de la Generalitat insta a buscar fórmules d’actuació que permetin poder ajudar de manera efectiva a l’accés a l’habitatge.

La sessió també ha comptat amb la participació del subdirector general de Polítiques i Ajuts a l’Habitatge del Ministeri de Fomento, Anselmo Menéndez, i el Director de la Agència de l’Habitatge de Catalunya, Jaume Fornt. Des del Ministeri, Anselmo Menéndez ha explicat els detalls del Pla i, especialment del programa de foment de la promoció d’habitatges en lloguer. En referència a la necessitat d’establir un sistema d’actualització de les rendes a les promocions que s’acullin al pla, Menéndez ha indicat que, si bé en la redacció final no es recull, s’ha deixat la porta oberta a la actualització dels llindars de renda, una proposta que presentaran al Ministre en els propers mesos.

Per part de de la Generalitat, Jaume Fornt ha anunciat que, quan es tanqui el Conveni Marc amb el Ministeri –en un termini de dos mesos-, la Generalitat haurà de realitzar una convocatòria específica, degut a les limitacions econòmiques, una novetat, ja que mai s’havia dut a terme. Fornt creu que el criteri adoptat per a la subvenció de la promoció d’habitatges de lloguer social és suficient, però al mateix temps considera que falta finançament, i ha demanat la implicació dels promotors privats en matèria de lloguer social, ja que actualment hi ha menys operadors públics i en pitjors condicions que fa deu anys.

Descarregar programa

Altres Jornades que s'han celebrat a l'APCE

Accedeixi a la nota resum, les fotografies i els continguts addicionals de jornades passades que s'han celebrat a l'APCE fent clic sobre la que sigui del seu interès.