Jornades

El marc d’actuació de les empreses promotores-constructores en l’àmbit laboral i de prevenció de riscos

SESSIÓ PRÀCTICA

Dimarts, 17 de juliol de 2018.

El passat 17 de juny es va celebrar a la seu de l’Associació de Promotors i Constructors d’Edificis de Catalunya (APCE), una jornada sota el títol “El marc d’actuació de les empreses promotores-constructores en l’àmbit laboral i de prevenció de riscos”.

En la sessió es va fer un repàs dels principals aspectes de la normativa en prevenció de riscos laborals, així com les diferents casuístiques empresarials. En la presentació, la presidenta de la Comissió Laboral, de prevenció de Riscos i Formació de l’APCE, Sra. Eulàlia Tort, va destacar la importància que té la Prevenció de Riscos en la Construcció, i va assegurar que, tant els empresaris com els treballadors del sector són conscients de la necessitat d’aplicar i utilitzar les eines (material, cursos formatius, serveis de PRL, etc.) al seu abast per evitar que es produeixin accidents en l’entorn laboral.

Un altre dels temes que es van tractar en aquesta sessió va ser la higiene industrial i la vigilància de la salut, que va comptar amb les ponències de la Dra. Lourdes Ruiz Campillo, directora de medecina del treball de Catalunya i Aragó de ASPY, i de la Sra. Marta Císcar Figueres, directora tècnica de la companyia per a Catalunya i l’Aragó. La Dra. Ruiz Campillo va fer una breu presentació de l’actual marc normatiu en prevenció de riscos laborals, així com també arran dels conceptes bàsics corresponents a la prevenció (accident de treball i malaltia professional), destacant els costos que produeixen els accidents, tant personals com materials. Pel que respecta a la higiene industrial, la Dra. Ruiz va destacar que és fonamental per a la prevenció de malalties professionals, detallant els principals materials contaminants que afecten al sector de la construcció, com l’amiant o els contaminants químics provinents de la soldadura o el tall de marbre, entre d’altres.

Pel que fa a la vigilància de la salut, la Sra. Císcar, va assegurar que “no té sentit si es fa  de manera aïllada, si no que ha de ser complementària a les disciplines de seguretat, higiene i ergonomia”, i va explicar quin és el procediment que ha de dur a terme el tècnic de PRL (avaluació de riscos, planificació d’activitats sanitàries, reconeixements mèdics i estudi dels resultats). Un cop realitzat el procediment, i en base als resultats obtinguts, els serveis de prevenció elaboren els programes més adequats per a cobrir les necessitats de l’empresa i els problemes de salut que més prevalen en la seva activitat.

Durant la jornada sobre Prevenció de Riscos Laborals, també es va tractar la jurisprudència  al respecte. En aquesta ocasió es va comptar amb les reflexions de la Sra. Lidia Arcos, advocada a PwC Landwell, qui va informar sobre els aspectes més rellevants de l’actual marc jurídic-laboral, amb el qual s’han resolt diversos casos como ara la jubilació en les seves diferents opcions, els acomiadaments, les modificacions substancials de les condicions laborals i l’ultra activitat dels convenis, entre d’altres qüestions.

La jornada va finalitzar amb la presentació del Sr. José Luís Mármol, responsable de seguretat i salut laboral de la Fundació Laboral de la Construcció a Catalunya, qui va parlar de la formació en matèria de prevenció i de la seva importància per al sector promotor i constructor, i va presentar els principals plans formatius de la fundació en matèria de PRL. Mármol va aportar algunes xifres sobre la feina feta per la fundació en el 2017: va formar prop de 75.400 alumnes durant l’any passat, el que equival a prop de 3 milions d’hores formatives. Actualment, la Fundació Laboral de la Construcció disposa de 46 centres de formació propis i 22 centres de pràctiques preventives, que compten amb més de 1.300 educadors i formadors. A més, la Fundació també ofereix el servei de “Línea Prevención”, que ha rebut prop de 5.800 trucades, i s’han realitzat més d’11.000 visites a les obres de projectes en edificació.

Durant la seva presentació, el representant de la Fundació Laboral de la Construcció a Catalunya també va assenyalar la importància de la seguretat laboral en les obres de construcció menor, i va aportar una radiografia de l’impacte econòmic del sector en l’economia espanyola. Segons dades del “Observatorio Industrial de la Construcción”, a maig de 2018 es van crear un 9,6% més d’empreses de construcció; el consum de ciment s’ha incrementat en un 11,7% anual, i s’ha incrementat en un 14,7% el número de visats d’obres respecte de 2017.  Pel que fa a l’aportació del sector al PIB espanyol -i segons dades oficials del primer trimestre de 2018- el Valor Afegit Brut de la construcció sobre el PIB és d’un 5,1%; mentre que el VAB del sector ha crescut en un 9,9%, fins els 14.636 milions d’euros.

Documentació

Descarregar programa

Altres Jornades que s'han celebrat a l'APCE

Accedeixi a la nota resum, les fotografies i els continguts addicionals de jornades passades que s'han celebrat a l'APCE fent clic sobre la que sigui del seu interès.